Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1139 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 20 Januar. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 17 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rr1pg1jf90/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Sint-Amands Studentenblad Frsntblad voor studeiten en oud-studenten van Sint-Amids college te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, D 268. ZALIG NIEUWJAAR ! En dan ziet ge voor uw oogen een weme-ling van net aangedane fijn uitgeborstelde heeren, rijk versierde vrouwen, lief gekleede kinderèn. Ze gaan en komen, kruisen of blijven een oogenblik stil bij vrienden of kennissen, geven elkander-koud of koel of warm-de hand, en wisselen enkel niets beduidende officieële modewoorden of harte-lijke welgemeende wenschen ! En de kinde-ren trappelen al voort, of staan ongeduldig, als ze zien dat het toch niet ernstig is, en omdat het t'huis beter en warmer en ker-mis is ! En overal staan er menschen aan de deuren derhuizen; en zoihaast die open gedaan vvorden schuiven ze bun naamkaart door de spleet. De oude meid groet beleefd met een gedwongen minzaam lachje, afge-leerd van haar meester of meesteres, in wier naam zij voorkomt en handelt; dan doet ze de denr iiaasîig dicht, want de neringdoeners staan op de loer met hun nieuwjaar liedjes, de straatjongens op hun best komen aange-loopen orn een stuiverken te hebben tegen een vurigen-guitigen wensch en de breede purpere linten van de meid haar nieuwjaar muts, net en fijn gestreken in hare tallooze plooien, vliegen hoog op in den wer-velenden, kouden, en boozen wind, die den half duisteren glad geschuurden gang van t huis binncn stormt, drijvende vôôr zich vuile dorre doode winter bladeren! En midden de straat, rijden statig eenige nieuw verniste rijtuigen, bijna onhoorbaar op de banden rondom hun wielen gespan-nen; maar de hoeven van de fiere fraaie heere-peerden, hoffelijk dravend midden 't blinkend leder en 't schitterend koper, klabétteren hel tegen de kassei-steenen in eenklank met de rinkelende dansende bellekens van 't rijke harnas. En binnendoor de dikke spiegelruiten ziet ge, onduidelijk, witte halsdoeken,wuivendepluimen op hooge hoeden, een wemeling van de vele kleuren van den regenboog, en daar tusschen in vaag afgelijndemenschenwezens;maar buiten stra-len u de stijve gestalten tegen van de 2 ern-stige oude huisknechten, in de bonté livrei, met pelsen mantel, de veel kleurige schreeu-wende cocarde op een hoek van hun hee-ren-hoed,de ooren blauw vandekoude,'tbloed hoogrood in hun wezen en de purpere neus van 't klaar huis en tafel dienen! En de bleeke nieuwjaarzon komt een oogenblik het tooneel verlichten, en haar derve lichtkleur lijkt die van eene bespotte-lijke rijzende doode zon op het tooneel in den schouwburg! De hooge stadsgebouwen en de torens doe-zelen weg in den dunnen zilveren mist; de klokken luiden en de beiaard speelt... maar aile geluid, klank en tonen, weerklinken en weergalmen dof en hol als in een verlaten Jvoud en vochtig huis, of schijnen van heel ver tôt ons te komen, onduidelijk, onhoorbaar... en weinigen geven er acht op. Vroeg in den nammiddag vaagt een felle rukwind de straten leeg, en drijft de menschen binnen: de ouderen rond ronkende stoof of laaienden heerd lezende of in gedach-ten en berekeningen verslonden; de jonge-ren gezellig spelend, etende de vele lukken of nieuwjaarwafels; de oude meid in haar keuken bereidende lekkeren kost; de lustige zangers der volksnieuwjaarliedjes in de warme kroegen vol dampen en rook, drin-kende, met hun maten in 't dagelijk zwoe-gen en lijden 't lekkere bier tôt diep in den nacht; de straatjongéns lastig en onverdra-gelijk bij moeder in 't kleine lage werkmans-huisje... nog een rijtuig rijdt voorbij, haas- Aanvaard door de Censuur. NUMMER 12 N° n3 datum 20 Januari 1918 JANUARI 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume