Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1167 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 22 Dezember. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 17 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sq8qb9w16z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Sint-Amands Studentenblad Frontblad wr studenten a oud-studenten « Sint-Amands college te Kortrijfe Verschijnt als'tpast. Vôor wat uitgave en opstel bétreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmqezenier, D 268. ZALIG NIEUWJAAR ! En dan ziet ge voor uw oogen een vveme-ling van net aangedane fijn uitgeborstelde heeren, rijk versierde vrouwen, lief gekleede kinderen. Ze gaan en komen, kruisen of blijven een oogenblik stil bij vrienden of kennîssen, geven elkander-koiid of koel of warm-de hand, en wisselen enkel niets beduidende officieële modewoorden of harte-lijke welgemeende wenschen ! En de kinderen trappelen al voort, of staan ongeduldig, "als ze zien dat het toch niet ernstig is, en omdat het t'huis beter en warmer en ker-mis is ! En overal staan er menschen aan de deuren der huizen; en zoMiaast die open gedaan worden schuiven. ze hun naamkaart door de spleet. De oude meid groet beleefd met een gedwongen minzaam lachje, afge-leerd van haar meester of meesteres, in wier naam zij voorkomt en handelt; dan doet ze de deur haasiig dicht, want de neringdoeners staan op de loer met hun nieuwjaar liedjes, de straatjongens op hun best komen aànge-loopen oui een stuiverken te hebben tegen een vurigen-guitigen wensch en de breede purpere linten van de meid haar nieuwjaar nuits, net en fijn gestreken in hare tallooze plooien, vliegen hoog op in den wer-velenden, kouden, en boozen wind, die den half duisteren glad geschuurden gang van t'huis binnen stormt, drijvende vôôr zich vuile dorre doode winter bladeren! En midden de straat, rijden statig eenige nieuw verniste rijtuigen, bijna onhoorbaar op de banden rondom hun wielen gespan-nen; maar de hoeven van de fiere fraaie heere-peerden, hoffelijk dravend midden 't blinkend leder en 't schitterend koper, klabétteren hel tegen de kassei-steenen in eenldank met de rinkelènde dansende bellekens van 't rijke harnas. En binnen door de dikke spiegelruiten ziet ge, onduidelijk, witte halsdoeken,wuivendepluimen op hooge hoeden, een wemeling van de vele kleuren van den regenboog, en daar tusschen in vaag afgelijnde menschen wezens; maar buiten stra-len u de stijve gestalten tegen van de 2 ernstig© oude huisknechten, in de bonté livrei, met pelsen mantel, de veel kleurige schreeu-wende cocarde op een hoek van hun hee-ren-hoed,de oorenblauw vandekoude,'tbloed hoogrood in hun wezen en de purpere neus van 't klaar huis en tafel dienen! En de -bleeke nieuwjaàrzon komt een oogenblik het tooneel verlichten, en haar derve lichtkleur lijkt die van eene bespotte-lijke rijzende doode zon op het tooneel in den schouwburg! De hooge stadsgebouwen en de torens doe-zelen weg in den dunnen zilveren mist; de klokken luiden en de beiaard speelt... maar aile geluid, klank en tonen, weerklinken en weergalmen dof en hol als in een verlaten koud en vochtig huis, of schijnen van heel ver tôt ons te komen, onduidelijk, onhoorbaar... en weinigen geven er acht op. Vroeg in den nammiddag vaagt een felle rukwind de straten leeg, en drijft de menschen binnen: de ouderen rond ronkende stoof of laaienden heerd lezende of in gedach-ten en berekeningen verslonden; de jonge-ren gezellig spelend, etende de vele lukken of nieuwjaarwafels; de oude meid in haar keuken bereidende lekkeren kost; de lustige zangers der volksnieuwjaarliedjes in de warme kroegen vol dampen en rook, drin-kende, met hun maten in 't dagelijk zwoe-gen en lijden 't lekkere hier tôt diep in den nacht; de straatjongens lastig en onverdra-gelijk bij moeder in 't kleine lage werkmans-huisje... nog een rijtuig rijdt voorbij, haas- Aanvaard door de Censuur. NUMMER 12 N° 113 datum 20 Januari 1918 JANUARI 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume