Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1386 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 20 Januar. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h707w67x6p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor sMniteg en oud-stuilenten «an Sint-Amantls collejc te Kortrijk Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mllllie, Aalmoezenier, Z 203. FronMaden — Zelfcritiek Met Februari 1918 beginTS' Amands Studentenblad zijn tvveeden jaargang! Als men verjaart, zou men willen hebben dat de tijd , een oogenblik stil sta, om dèn afgeloopen weg een wijlken te kunnen overschouwen, zijn geweten te onderzoeken, en de toekomst voor te bereiden. Zelfcritiek! Gewetensonderzoek ! Vooruit-zicht ! Strenge plichten : al wat leeft en denkt en wilt, op welk gebied 00k, geestelijk of tijdelijk, is er aan onderworpen... of het draagt in zich de kiemen der ontbinding: de oude slenter of 't verzuimen steeds nieuwere en jeugdigere elementen, als een bloedrijk voedsel, op te zoeken ; 'tvergeten en ver-waarloozen — aldoor de vele levensomstan-digheden zoo die in de werkelijkheid verloo-pen — van 't vooruitgezette doel en de daar-toe geschikte middelen;'t gémis aan richting, aan eenheid in de werking, aan eendracht die macht is en macht maakt; 't ijdel blijven van jongere krachten, ohgekend, verdoken of ootmoedig vorscholen ; 't leeg blijven lig-gen van slapende krachten die moeten wak- ker geschud worden en opstaan; en 00k liet ondoelniatig verspillen van schoone krachten, ja somtijds van de bsste krachten. * * * Sint Amands Studentenblad ontstond, ge-lijk de vele andere Frontbladen, alzoo na-tuurlijk als de menigvuldige planten en bloemen uit het zaad aan een vruchtbaren . grond toevertrouwd. Het kon niet anders of onze rijk begaafde, fel ontwikkelde en edel-• moedige jeugd zou tijd vinden, om, 00k in 't léger, na den lastigen dagelijkschen arbeid, spits ontzenuwend en verlagend aaraewroe-tersleven, niettegenstaande krijgsrumoer en ds minst gunstige omstandighedenen levens-wijs, hoogere geestesbehoeften te voldoen e î bevoorrading bij te halen voor verstand, wil, en hart. In een schuilhôek bachten een doorscho-ten en uitbrokkelenden muur; in een vuil bol onder de aarde; in een half gespaarde schuur op 't natte stroô; in de «brakke» vol rook en damp en opwasemingen van zweet, drogende kleederen, en slijk uit de vette weidîn; bij 't bleeke kaarslicht dat danst en springt ofrondgeslingerd wordt in den lucht-tocht; omringd van makkers die spelen schaterlachen, schuifelen, zingen en 00k....; of in de rustige warme vredevolle leeszaal of tent, zou onze jonge soldaat hankerend vol verlangen de hand uitsteken naar boek pen en papier. Hij zou zich losrukken uit de doodengreep van een ruw materieël leven, en zich bereiden, om, na 't Vaderland verdedigd te hebben met de wapens die het hem in de han-den gegeven heeft, hetzelfde te doen herleven en groeien en bloeien... met de wapens wel-ke hij zelf zou gesmeden en rijk en kunst-matig versierd hebben. En 't zaad gaf vruchten op aile gebied, overvloedige, veelsoortige, veelkleurige, veel-sappige... als bij tooverslag.« Wie telt de bloemen op de boekweit» zong Ledeganck. Godgeleerdheid — godsdienstleer — kunst — wetenschap — taal en letterkunde — va-derlandsliefde — sociale aangelegenheden en Takkennis — dorps en huizelijk leven — vriendschappelijke betrekkingen, welke 00k hun oorsprong weze — 't geheim en per-soonlijk zielleven : 't denken, willen, voelen, TWEEDE JAARGANG NUMMER1 Aanvaard door de Censuur. N° 208 datum 7 Februari 1918 FEBRUARI 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Studentenbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume