Mode 1914-1918

Mode 1914-1918

Ook de klederdracht ontsnapte niet aan de gevolgen van de oorlog. Met de mannen aan het front, en de vrouwen op het veld of in de fabriek, moest kledij functioneel zijn. Hoepeljurken raakten uit de mode. Rokken werden korter en wijder. Donkere kleuren overheersten. Deze evolutie werd versterkt door de oorlogsschaarste. De frontomstandigheden noopten ook militairen zich aan te passen. Het Franse leger, dat tot dan had gezworen bij haar traditionele blauwe vesten en rode broeken, schakelde noodgedwongen over op grijsblauwe uniformen, die betere camouflage boden.

Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerste Jaargang Nr 8 Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 =zr= Rrussel ABONNLiMENTSI'RIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 1" CEX'I I EM EN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Oostenrijksche troepen bestijgen het Montene- grijnsch gebergte (plaat) 85 Hoe staat het met den Oorlog ? Beknopt over-zicht der ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

| | | | Maria Magdalena, van Ernes Praet, met 3 platen 386 Ons Virginie Loveling nummer, door Oktaaf 13eheeh en Opsïelraad i Stechers 387 13, PAKHUISLAAN, 13 De Britsche Helm, met 1 plaat 387 ■ Hrissf. ' Een woordje uitleg over zekere oorlogsuit- drukkingen 387 ABONNEMEN ! SPRIJS : Onze Vlaamsche Kunstenaars — Brievenbus Per Jaak. . . Fr. ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

tflHEER en OpSIELRAAD I 13, PAKHUISLAAN, 13 : Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. Fr. 6.50 {Vernmdinçskostên niet inbegrtp$n) PRIJS : 15 CENT1EMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Oostenrijksche Tyroler-jagers op het Karz- gebergte (plaat) 557 Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 20ste faargang îîr. 20 1 1 lu»' I' ■■ i ii 10 Gentlemen l)et nummer van 6 bladzljden • Abonnement : fr. $.• 1 Februari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. - Hoofdopsteller : Aug. MONET. rsrXIO.TJXB" T3IE3 BET7KELABR - PROHFT EŒJZfcTS ( t Vit. w. Vas 1er Horsl- ; Van oer Lugt JHelserl < ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 5 — 12 Oktober 1918 Beheer en Redactie : Handelslei, 139, Antwerpen 15 Ceniiem HIPPODROOM | Bestuur: Frans CONDÈS & Victor NEUTGENS Nieuwe Tooneelen ! Laatste week van het groot succès Nieuwe Tooneelen ! T ZAL KERMIS ZIJN ! Hlîe S um Y-U. Zon- S FeesSdaser* v@rto©nifig ©m 3 1/2 I» U. 122 HSËUWË HEWKS van ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

hieheer en opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 r= Brussel - ABONNEMENTSPRIJS : * Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Nieuwe Verdedigingsmiddelen : maskers, hel- men, borstplaten (plaat) 25 Hoe staat het met den Oorlog ? (Beknopte uiteenzetting van den algemeenen toe- stand) ...

L'indépendance belge

çôèoio *nnee. No. 322, L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. _ TELEPHONE : CITY 396Q. LONDRES, MERCREDI 2 DECEMBRE 1914. Conservation par le Progrès* LES REMERCIEMENTS DE LA REINE. Nons avons reçu la lettre suivante, qui nous nous empressons de ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 =~= Brussel , A.BONNEMENTSPRIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN - Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een Serviër aan het schieten (plaat) .... 73 Hoe staat het met den Oorlog ? Kort overzicht van den algemeenen toestand met eene kaart en 2 platen 74 Blanke ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHU1SLAAN, 13 : Brussel : ABONN \LMENTSPR!JS : Pek Jaar Fh. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN \IAA1HSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad inhoud Een Tooneeltje van het Westelijk Oorlogs- terrein (plaat) 109 Hoe staat het met den Oorlog ? De Krijgsge-beurtenissen op de verschillende Fronten bondig geschetst, ...

L'indépendance belge

<u 35* ANNÉE Dimanche 3 mai 1914 ADMINISTRATION ET RÉDACTION II. rue de» fiables, Bruxelles BUREAUX PARISIENS . 11 place de la Bourse ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIDIENNE BEISIQBE. Ua an 20 fr. Eniii iOfr. 3aoi«. 5!r. iUXHiBCURGlfir.-O.: » 28 fr » 5 fr. « Mr. awiiaEa » 40 fr. 22 tr. » a se. ÉDITION HEBDOMADAIRE Internationale et ...

Les annales

LES ANNALES fi n t CI1 ft ABONNEMENTS ET RÉDACTION : 51, tut SainN>eori«, PARIS j r O Llécembre 19 ÎO Annonces: SOCIÉTÉ NOUVELLE DE PUBLICITÉ, 11, Bcnlevard des Italiens. L»CPt 4V ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. 27. ÎONDAG 29 MAART 1914. 19e JAARGANG. Yérsgmuwt elke week in 12 pag. f f , ' bruit & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. ■ —rn HUHHjj ■ h m-'' "!v\v'4' MHS ? : : , ^"NiEUWE '^T iwfl «c«t imm •' Verkrijgbaar bij de Lhtg-evers van ho HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN ...

La Flandre libérale

40* innée — Lundi 23 Hars 1914 QUOTIDIEN. - 10 CENT 8. 82 — Lundi 23 Mars 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE A.I30BÎIVEMnEIÎN-TS 1 mois. I mots. i molf. 1 »B. BELGIQUE ; Fr„ 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Vu 3.75 9.00 18.00 36.00 On t'abonna M baresa da Journal et dans tous lu bureaux de posta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE eAND, ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : i fr. 25. SAMEDI 12 JANVIER 1918 76' Année. — N" 3906. M. Albert Thomas. M. Lloyd George. M. Barnes, président. LE DISCOURS DE M. LLOYD GEORGE DEVANT LES DÉLÉGUÉS DES TRADE-UNIONS ET L'ANCIEN MINISTRE DE L'ARMEMENT FRANÇAIS M. Lloyd George, tourné vers M. Albert Thomas : << Nous sommes résolus ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

II MEI 1918 52STE JAARGANG No. 32 OPENING VAN HET ZEÏLSEIZOEN. De Watersportvereeniging »Amsterdam« en de Kon. Nederl. Roei- en Zeilvereeniging hebben verleden Zaterdag en Zondag het zeilseizoen geopend. Links: De feestelijke opening van het seizoen op de Nieuwe Meer door de Watersport Ver. »Amsterdam«. Het uitzeilen der bevlagde vloot. ...

Ons land: in woord en beeld

Namen. Door enkele zichten wenschen wij de aandacht onzer lezers te vestigen op deze merkwaardige stad in een oorspronkelijk sehoon hoekje van de Maasvallei gelegen, waar de eerste gruwelen van den oorlog sporen achterlieten. Namen. aan de samenstrooming van Samber en Maas, haar kasteel dat het leven van tien eeuwén vertelt. haar veelkleurige ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

LA NOEL DE L'ENFANT MARTYR Il était une fois un petit garçon aux cheveux frisés qu'on appelait Piccolino. 11 était très sérieux malgré son âge. Mais, on ne sait pas pourquoi, ses parents le battaient toujours. Le père n'avait pas de travail et la mère souffrait de la poitrine, et vous savez tous que quand on est pauvre et qu'on a du mal, ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

| | | | Maria Magdalena, van Ernes Praet, met 3 platen 386 Ons Virginie Loveling nummer, door Oktaaf 13eheeh en Opsïelraad i Stechers 387 13, PAKHUISLAAN, 13 De Britsche Helm, met 1 plaat 387 ■ Hrissf. ' Een woordje uitleg over zekere oorlogsuit- drukkingen 387 ABONNEMEN ! SPRIJS : Onze Vlaamsche Kunstenaars — Brievenbus Per Jaak. . . Fr. ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

tflHEER en OpSIELRAAD I 13, PAKHUISLAAN, 13 : Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. Fr. 6.50 {Vernmdinçskostên niet inbegrtp$n) PRIJS : 15 CENT1EMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Oostenrijksche Tyroler-jagers op het Karz- gebergte (plaat) 557 Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 20ste faargang îîr. 20 1 1 lu»' I' ■■ i ii 10 Gentlemen l)et nummer van 6 bladzljden • Abonnement : fr. $.• 1 Februari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. - Hoofdopsteller : Aug. MONET. rsrXIO.TJXB" T3IE3 BET7KELABR - PROHFT EŒJZfcTS ( t Vit. w. Vas 1er Horsl- ; Van oer Lugt JHelserl < ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

hieheer en opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 r= Brussel - ABONNEMENTSPRIJS : * Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Nieuwe Verdedigingsmiddelen : maskers, hel- men, borstplaten (plaat) 25 Hoe staat het met den Oorlog ? (Beknopte uiteenzetting van den algemeenen toe- stand) ...

L'indépendance belge

çôèoio *nnee. No. 322, L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. _ TELEPHONE : CITY 396Q. LONDRES, MERCREDI 2 DECEMBRE 1914. Conservation par le Progrès* LES REMERCIEMENTS DE LA REINE. Nons avons reçu la lettre suivante, qui nous nous empressons de ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 =~= Brussel , A.BONNEMENTSPRIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN - Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een Serviër aan het schieten (plaat) .... 73 Hoe staat het met den Oorlog ? Kort overzicht van den algemeenen toestand met eene kaart en 2 platen 74 Blanke ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHU1SLAAN, 13 : Brussel : ABONN \LMENTSPR!JS : Pek Jaar Fh. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN \IAA1HSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad inhoud Een Tooneeltje van het Westelijk Oorlogs- terrein (plaat) 109 Hoe staat het met den Oorlog ? De Krijgsge-beurtenissen op de verschillende Fronten bondig geschetst, ...

L'indépendance belge

<u 35* ANNÉE Dimanche 3 mai 1914 ADMINISTRATION ET RÉDACTION II. rue de» fiables, Bruxelles BUREAUX PARISIENS . 11 place de la Bourse ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIDIENNE BEISIQBE. Ua an 20 fr. Eniii iOfr. 3aoi«. 5!r. iUXHiBCURGlfir.-O.: » 28 fr » 5 fr. « Mr. awiiaEa » 40 fr. 22 tr. » a se. ÉDITION HEBDOMADAIRE Internationale et ...

Les annales

LES ANNALES fi n t CI1 ft ABONNEMENTS ET RÉDACTION : 51, tut SainN>eori«, PARIS j r O Llécembre 19 ÎO Annonces: SOCIÉTÉ NOUVELLE DE PUBLICITÉ, 11, Bcnlevard des Italiens. L»CPt 4V ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. 27. ÎONDAG 29 MAART 1914. 19e JAARGANG. Yérsgmuwt elke week in 12 pag. f f , ' bruit & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. ■ —rn HUHHjj ■ h m-'' "!v\v'4' MHS ? : : , ^"NiEUWE '^T iwfl «c«t imm •' Verkrijgbaar bij de Lhtg-evers van ho HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN ...

La Flandre libérale

40* innée — Lundi 23 Hars 1914 QUOTIDIEN. - 10 CENT 8. 82 — Lundi 23 Mars 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE A.I30BÎIVEMnEIÎN-TS 1 mois. I mots. i molf. 1 »B. BELGIQUE ; Fr„ 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Vu 3.75 9.00 18.00 36.00 On t'abonna M baresa da Journal et dans tous lu bureaux de posta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE eAND, ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : i fr. 25. SAMEDI 12 JANVIER 1918 76' Année. — N" 3906. M. Albert Thomas. M. Lloyd George. M. Barnes, président. LE DISCOURS DE M. LLOYD GEORGE DEVANT LES DÉLÉGUÉS DES TRADE-UNIONS ET L'ANCIEN MINISTRE DE L'ARMEMENT FRANÇAIS M. Lloyd George, tourné vers M. Albert Thomas : << Nous sommes résolus ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

II MEI 1918 52STE JAARGANG No. 32 OPENING VAN HET ZEÏLSEIZOEN. De Watersportvereeniging »Amsterdam« en de Kon. Nederl. Roei- en Zeilvereeniging hebben verleden Zaterdag en Zondag het zeilseizoen geopend. Links: De feestelijke opening van het seizoen op de Nieuwe Meer door de Watersport Ver. »Amsterdam«. Het uitzeilen der bevlagde vloot. ...

Ons land: in woord en beeld

Namen. Door enkele zichten wenschen wij de aandacht onzer lezers te vestigen op deze merkwaardige stad in een oorspronkelijk sehoon hoekje van de Maasvallei gelegen, waar de eerste gruwelen van den oorlog sporen achterlieten. Namen. aan de samenstrooming van Samber en Maas, haar kasteel dat het leven van tien eeuwén vertelt. haar veelkleurige ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

bijvoegsel der Vlaamsene bazel van Zondag 10 Mei WHP it Gwijde van Danipierre de Muide hadaan, werd de Muidepoort opgericht enlerkte men ook Gent langs dien kant. Stadszeker t donker binnensloop... als elk gerucht reken:van1337en1342 Spreken « van denverstomoe... als t nacht werd... .Nacht van werókeandeporleerilJemuurterMuiden ». spoken en ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

LA NOEL DE L'ENFANT MARTYR Il était une fois un petit garçon aux cheveux frisés qu'on appelait Piccolino. 11 était très sérieux malgré son âge. Mais, on ne sait pas pourquoi, ses parents le battaient toujours. Le père n'avait pas de travail et la mère souffrait de la poitrine, et vous savez tous que quand on est pauvre et qu'on a du mal, ...

Ons land: in woord en beeld

tVee mannen Van beteekenis AAN ONZE LEZERS Het U voorgelegde weekblad „Ons Land in Woord en Beeld," mag door aile leden van Uw gezin ter hand genomen worden ; gaarne zullen zij het inzien want elk zal er wat van zijn gading in vinden. Door keurig gekozen bijdragen willen wij emo-ties wekken van zuiveren aard die de bekoring brengen van het ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

uimanche 18 Avril 1915 N° 161 Dimanche 18 Avril 1915 PCEgBMSS-»»--» i I ■ ■ I 'HIMIdlflM—1M—M—»l—H——■—■—^ LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION X&9 Hue Moiitague-de-lftioii, £** BKUX F«1 «1 «Ml Bureaux : de 10 à 17 heures JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES IL» petite ...

Belgisch dagblad

liste Jaargang ^ATERDAG SO ^OVJGMBEll 1915 JVo. 5? ABONNEMENTEK. Per 8 maanden voor Holiand f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland Tlt cent Den Haag. Prinsegraclit 39, Telef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAÔNE — CH. MERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVEETENTIEN; Van 1—5 ...