Ihr Suchauftrag * hat 2421 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Frontbladen

Filter

Thema

Kerstsfeer met een donker kantje

De eerste Kerstmis aan het front in 1914 verliep in een bijzondere sfeer. Bij het begin van de vijandelijkheden hadden de soldaten gehoopt op een korte oorlog. Ze hadden verwacht tegen Kerstmis al lang terug thuis te zijn en waren verrast zich nog steeds in de loopgraven te bevinden. Bij veel soldaten was daarom de wil om te vechten ver te zoeken. ...

Laughing at misery

‘Always look on the bright side of life’, the crucified messiah Brian and his fellow-sufferers sing in the final scene of Monty Python's notorious film, ‘Life of Brian’. Brian and his companions aren't the only ones to laugh about their own fate. Gallows humour is a widespread phenomenon, especially in times of war. ...

Lachen om miserie

‘Always look on the bright side of life’, zo zong de gekruisigde messias Brian met zijn lotgenoten in de slotscène van de beruchte film ‘Life of Brian’ van Monty Python. Brian en zijn metgezellen zijn niet de enigen die lachen om het noodlot dat hen treft. Galgenhumor is een vaak voorkomend fenomeen, zeker in oorlogstijd. ...

Heldenhulde

Onsterfelijk in uw steen Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden er tienduizenden Belgische soldaten. Aanvankelijk kregen zij in de meeste gevallen een voorlopig graf. Enkele Vlaamsgezinden aan het front wilden hun makkers een duurzamer graf bezorgen. Ze richtten ‘Heldenhulde’ op en zorgden voor betonnen zerken in de vorm van een ...

Rire de la misère

 « Always look on the bright side of life » chantait le messie crucifié Brian avec ses compagnons d’infortune dans la scène finale du tristement célèbre film « Life of Brian » des Monty Python. Brian et ses camarades ne sont pas les seuls à rire de leur sort. L’humour noir est un ...

Emile Verhaeren

Voor de oorlog was Emile Verhaeren (1855-1916) een gevierd symbolistisch auteur. Als Franstalige Vlaming kreeg zijn werk veel weerklank in de francofone wereld. Verhaeren ontwikkelde zich tot een wereldwijze persoonlijkheid met een uitgebreide kennissenkring in het internationale culturele milieu. Hij sloot bovendien vriendschap met koning Albert ...

Education

According to Belgian law, every child was required to attend school between the ages of six and twelve. In the first months of the school year 1914/1915, however, this proved very difficult. Mobilisation had thinned out the teaching staff and many school buildings were occupied by refugees or Allied or German soldiers. The best the pupils could ...

Vœux de bonne année et coups de fusil

Après la trêve de Noël spontanée de décembre 1914, une nouvelle fraternisation entre les belligérants n’enchantait pas le commandement de l’armée. À la Saint-Sylvestre et le jour de l’an, des coups de fusil et des grondements de canons retentirent comme d’habitude. Certains soldats essayèrent quand même de donner ...

New Year's greetings and gunshots

After the spontaneous Christmas truce of December 1914, army command was not eager for any new fraternization between the contesting parties. On New Year's Eve and New Year's Day, rifle shots rang out and the guns pounded as usual. Yet, some soldiers still tried to give the passing of the first year at the front a festive character. ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. In het beste geval ...

Emile Verhaeren

Avant la guerre, Émile Verhaeren (1855-1916) était un illustre auteur symboliste. En tant que Flamand francophone, son œuvre reçut un accueil chaleureux en francophonie. Verhaeren devint une personnalité mondaine avec un vaste cercle de connaissances dans le milieu culturel international. Il se lia d'amitié avec le roi Albert Ier et la ...

A Christmas spirit with a dark side

The first Christmas at the front, in 1914, passed in a remarkable atmosphere. At the start of hostilities, the soldiers had hoped for a short war. They had expected to be home long before Christmas and were surprised to find themselves still in the trenches. This is why there was little will to fight amongst many of the soldiers. This attitude was ...

Seiten