Franz Joseph I of Austria

Franz Joseph I of Austria

'Nothing has been spared to me!', uttered the 83 year old emperor of Austria and king of Hungary after the murder on the heir to the throne Franz Ferdinand, 28 June 1914. Franz Joseph I of Austria was the oldest monarch in Europe when World War I broke out. He would not see the end of it: on 21 November 1916 he took his last breath.


Take a look at the newspapers in this collection and find out how the news of his death was received in Belgium. How did the journalists estimate the impact of Franz Joseph's death on the outcome of the war?


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Belgisch dagblad

2o ÛONDERDAG S3 I^O 1010. iVo. CîO ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per posfc. Losser' aummers: Vcor Nederland 5 cent tsoor Buitemand Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DGBLAD » * BesiuurdQrs: Qr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur: L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

- u j-j.LumjmÊÊÊÊÊSStÊ^^^» Donderdag: 30 Juli 1914 3d St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: ia ü ' maand3maanc cfitvrtg ederland, » in (1ère landen fr 14 7 3.50 20106.00 32II 1.00 Wen kan inschrijventen bureeie van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnentcn ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLiDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Se Ontvoeringen van Belgen naar Duitschland Het Protest van België Telegrammen melden dat Koning Albert aan den Paus, den Koning van Spanje en ...

Vrij België

No. 66. VRIJDAG 24 NOVEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË onder leidinq van FRAN3 VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND ...... 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0 ?0 fr. VERSÇHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 .— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGlP, 2.50 fr. ALI# STUKKEN ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag 3 December 1916, Tweede Jaarg. I 11 —11 'I' •«-ntSJe^gnwtwa.ra iiwhmi. 334 Prij«» 6 Ontiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best iagelicht e» meest ^erspreid Mieuwsblad f&o België. - Verschijut 7 maal per week abonnementsprijzen : Per maaad I.7S Per 6 aiaaiulen II.— Per 3 mnanden 6.— per jaar ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

^ra»3 3ofcyl?, Kcttfcr ooit (Dftcrrcicl?, Kôitig »on Ungarit f, FransJozef, Kaizer van Oostenrijk, Koning van Hongarije f. François-Joseph, Empereur d'Autriche, roi de Hongrie f. Nr. 10 3. Jahrgang Nr. ...

De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

Nr 3295. Zondag 5 Juli 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDElfAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKEL1JKS DEN ZÀTERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GERROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, voorafbetaalbaar is voor BELGIE 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 fr. ...

L'information de Bruxelles

21e Année, N# 48. QUATRE pages — Prix du numéro : 10 centimes Dimanche, 26 Novembre 1916. L'INFORMATION ABONNEMENT : Un an, fr. 5.oo — Six mois, fr. 2.5o Trois mois, fr. 1.25. On s'abonne dans tous les bureaux de poste et aux bureaux du journal même. DE BRUXELLES REVUE HEBDOMADAIRE Affilié à l'Union de la Presse Périodique belge ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 4 JUILLET 1914 72' Année. — N" 3723. LES VICTIMES DE L'ATTENTAT DE SARAJEVO François-Ferdinand, archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, et son épouse morganatique, la duchesse de Hohenberg. Phot. Kosel. — Voir les autres documents, pages 3, 4, 5 et ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3JC Année - M. 775 - Ed. B CINQ CENTIMES Jeudi 23 Novembre 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles : Province - Etranger 3 mois s Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

5e Année —-s N° 68 iédaciisn & Administrât!; Turfmarkt 31 & 31a La Haye - -Te!éph.21 Bureau à MaestrLht : Hotei Suisse,Vrijthof,Téléph.1; à Fiessingue : Slijkstrsat, ; FRANÇOIS OLYFF Directeur - Fondateur Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Mercredi 30 Oct. 19 5 cents le numér ^ ABONNEMENTS : ^ ...

De Limburger

**m Vf Nr'O. — Een-en-Zeventigste Jaar. 1914 H'iÈc Zaterdag 24 Januari. ABONNEMENT VAN DIT BLAD. Verschijnende 's Dinsdags, 's Donderdags en 's Zaterdags Drie maal, 6 fr. - ïwee maal, 5 fr. - Zaterdags, 4 fr. Men schrijft in bij A. OOIAH'S'EAL drukkeruitgever en eigenaar van dit blad in de Hasseltsche. straat, N° 21, te Tongeren, als ook bij ...

De Limburger

**m Vf Nr'O. — Een-en-Zeventigste Jaar. 1914 H'iÈc Zaterdag 24 Januari. ABONNEMENT VAN DIT BLAD. Verschijnende 's Dinsdags, 's Donderdags en 's Zaterdags Drie maal, 6 fr. - ïwee maal, 5 fr. - Zaterdags, 4 fr. Men schrijft in bij A. OOIAH'S'EAL drukkeruitgever en eigenaar van dit blad in de Hasseltsche. straat, N° 21, te Tongeren, als ook bij ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

25 April 1914 Nr 17 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Âlgemeene Belangen IXHCHHIJVIXGSPIIIJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

GAZET VAN MEGHELEN AANKONDIGINGEN 4« bladzijde p' kleine regel fr. 0,3( Financiéele aankondigia» gen, per kleine regel 0,5' Beklamen de ragel i,0i Stadnieims - 2,0* Bografociebariciit S,0 KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EU ARRONDISSEMENT JLH& bvi&veu, A&n&ondiginffen 012 xnecle&eeliii&en xnoeton g-nzon&ozz ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

^mmmmfvsfmvmmfm^^mm^ VERSCHIJNT..? MAfc. PER WEEK VIJFTIENDE JAAR Dondsrdag 2 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar G maand 3 maand jelgië, vracklvrijir. 1473.50 Nedeiland, »20 10 5.00 Andere landen32168.00 Men kan inschrijventen bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle ahonnenten ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

2' ANNÉE SAMEDI 16 DÉCEMBRE 1916 N° 95 L'ÉVÉNEMENT —1 1 x—^i Doa I» * ABONNEMENT Belgique : 13 hmncc pu u Etranger : 17 ' 1 ® REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pagres : 30 centimes le numéro ADMINISTRATION C. Van Cortenbergb 12, rue de l'Empereur, Bruxelle* POKT'RAIT D'EMILE V EKH A E"R E/N (D'après ...