De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

1360 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 April. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Seen on 15 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1n7xk8595m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 18 APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 28 BIJ ONZE PLATEN. Het nijvere Nederland, dat zoo gaarne genoemd wordt als het middenpunt van den transitohandel, het land van de reusachtige havens en van het groote rivierverkeer, vergeet wel eens dat zoo hmtpno-pwnnn ornntp en gewichtige deel van het-zelfde land, dat „de land-bouwende bevolking" genoemd wordt! De „boeren", — dat is een eerenaam, die echter in het oor van menig ste-deling, koopman en han-delaar toch altijd een nuance heeft van een ze-kere minderheid. Maar volkomen ten on-rcchte!Het oude spreekwoord, dat de rijkdora van den bodem de rijkdom is van het land, is ook in ons va-derland waar, — en de-genen die aan den bodem dien rijkdom ontwoekeren door gestadigen arbeid en met zoovele zorgen, zijn inderdaad onder de meest verdienstelijke landgenoo-ten de nuttigste, die we wel het allerminst zou d!en kunnen missen. De verheffing van den landbouwersstand op zichzelf, en het econo-misch steeds sterker ma-ken van den boerenstand is dan ook één zijde van de sociale kwestie die niet genoeg belicht kan wor-den, — maar dâârvoor is onze Illustratie er toch niet. We hebben echter, in dezen tijd van hard wer-ken voor den boer, die de vooruitziende zorg is voor den tijd die komen gaat, in een paar mooie kiekjes uit het landbouwbedrijf de aandacht willen vestigen op, en de belangstelling warmer willen maken vôôr den landbouwersstand. Onze kiekjes op blz. 436, waar de verre, wijde hori-zont der Hollandsche vel-den, — de vette kleigrond, — de moeite van den arbeid en de met den tijd meegaanden aard van den boer die de modernste hulpmiddelen niet ver-smaadt, zoo keurig tôt hun recht komen, mogen dàt doel bereiken! Het is voorjaar.... Zoolang hebben de boo-inen naakt gestaan in zwarte strekking van kou-de takken, zijn de velden SAAMPJES NAAR SCHOOL! woest geweest en leeg, was het krakerig-leeg in boschjes en lucote, en koud, als de wind loeide door 't leege geboomte of streek over de vlakte. Eu nu, nu is de zon gekomen, en de warmte, en het groen. O, dat jonge grcen! Overal spruit het uit: het knopt op de takken, en tuilt zich op de puntjes van het hout, — het bot uit op den grond, en kleurt zacht de vergezich- (en, het kleurt de bos-schages en dempt het licht in de bosschen, en elk stukje groen heeft weer z'n andere tint en kleur, maar ailes is nu, in het voorjaar, malsche jeugd en natuurheldere jonkheid.... De gure winden hebben een warmen adem gekregen, en het krakend geloei is verworden tôt een zacht-harmonieus ge-ruisch door de jonge bla-ren, dat tevens meêvoert in zijn vlucht die wonder-verjongende geur van de opstaande en herlevende natuur daarbuiten.... Zoo iets dergelijks is 't, dat ik voel bij het zon-nige damesportret op blz. 437 gereproduceerd, waar die voorjaarsblij-heid, nog wat ingehou-c:en, om te harmoniëeren met het ietwat-fantastisch costuum der geportret-teerde markiezinne, zoo wondennooi doorheen-speelt. Hoe men droomen kan bij een portret !.... Op onze middenpagi-na's in dit nummer een paar aardige schilde-rijen ! Zooals de practische Venetiaansche uit haar raam zonder zich moe te maken haar inkoopen doet bij den groentenboer, zoo zien wij toch wel in-eens het volkskarakter zich uiten! Op misschien een enkele uitzondering na, zou zoo iets in onze Hollandsche volkswijken niet mogelijk zijn! De Hollandsche zou zich naar beneden spoeden en 'n praatje maken. De Ita-liaansche echter doet het met een briefje af in een mandje! De plaat op blz. 440 laat zien, hoe een schilder zelfs de grilligste dingen tôt iets aardigs kan maken ; het gegeven : een aap en een mandoline, is nu juist niet zoo gemakkelijk in een aardig tafreeltje te verwerken, zooals hier is gedaan!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk belonging to the category Culturele bladen, published in Haarlem from 1866 to 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods