De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

1838 0
30 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 30 October. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k93125r89b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

„Voor zaken?" „Ja, of ti niet wat stopgaren voor marna te leen heeft. Papa's sokken zijn aile kapot, en nu maakt Grietje een geweld van de andere wereld en in 't heele huis is geen stukje garen te vinden." «En kan je dan niet even naar 't dorp gaan koopen?" „'t Dorp! U begrijpt wel dat wij geen grove zwarte ofstijvewol noodig hebben. Pappi heeft moderne sokken .. „Wat doet hij er ook mee," bromde mevrouw, „mijn man heeft nooit anders gedragen dan sokken, die ik voor liera breide en altijd onder-hield door ze bijtijds te mazen." «Pappi kan geen dikke kousen verdragen. Hij heeft Nijlgroene aan. Die staan zoo chic — of terra-cotta." De jongens barstten in luid gelach uit. „Wat hebben jullie te lachen, malle jongens ! Ja Laurie, je bent nog niets, als je gewijd bent zal ik je dadelijk heerneef noemen, mag ik dat? Maar vind jullie het zoo gek dat pa terra-cotta kousen draagt?" „Nijlgroene vind ik eigenlijk mooier." «Je houdt me voor den gek! Maar je begrijpt toch dat ze hier op het dorp zulke fijne kleuren van stopgaren er niet op na houden." „Maar is de nood dan zoo hoog gestegen dat je niet even naar de stad kan fietsen om Nijlgroen of terra-cotta garen te halen?" «Pappi moet dadelijk uitrijden en . .. en zijn sokken zijn hopelooze er mee gaan kan. 't Beste zal zijn dat hij de kapotte sokken maar aantrekt of zonder kousen zijn voeten in de laarzen steekt. 't Is zomer en dus wel zoo frisch. Nu, dag, dank 11 wel voor de moeite " En de sokken aan haar handen stekend, hief zij ze hoog boven haar hoofd op en danste weg. Rudi liet haar uit. „Maak het hekje vooral dicht," riep Jo haar na. En toen zagen moeder en dochter elkander verontwaardigd aan en gaven lucht aan hun gevoelens. „Wat 'n malloot !" „Een onopgevoed kind." „Zoo'n huishouden van Tan Steen." „Die man is te beklagen." „Hij wil wel zoo." ,,Hij weet niet beter." ,,Wie trouwt er ook een actrice." „Maar zij was toch een brave vrouw en hij was er zeer gelukkig mee." „Omdat hij zoo'n goedzak is. Je kunt over hem loopen. Zoo heel anders dan vader." ,,0 vader ! Dat zijn ook twee contrasten, hoewel niet zoo erg als de beide moeders." „Wij hebben al wat met hen doorleefd. Waar blijft Rudi nu? Brengt OORLOGSI1 OTO'S UIT HET OOSTEN, VAN DE GEVECHTSFRONTEN IN POLEN EN GALICIË: I. Duitsche en Oostenrijksche gevangenen, onder Russisch geleide opgebracht achter de Russische linies; II. «Er wordt alarm geblazen!» De Russische soldaten verlaten de loopgraven, om op verkenning uit te gaan; III. Uit het Oostenrijksche leger: de heilige Communie vôôr het gevecht; IV. Russische soldaten requireeren bij de arme Poolsche bev'olking het het Iaatst overgebleven vee voor luin legers. patiënten." „Maar wij houden er ook zulke kleuren niet op na." „Heblien. de jongens dan geen gekleurde kousen? Ik bedoel Rudi natuurlijk alleen. Ik ben zoo gewoon altijd van de jongens te praten." „Neen, mijn jongens dragen wel geen gebreide sokken meer, maar toch ook geen harlekijnprullen." „Schande," oordeelde zij in zich zelf, „dien ouden dokter zoo yoor gek te laten loopen." ,,Heeft Jo misschien geen draadje wol in haar handwerkmandje? De kleur hoeft niet precies te zijn, als het er maar wat op lijkt." [0 haalde haar keurig mooi handwerkmandje, waarin aile klosjes en kluwens netjes aaneengerijd stonden, maar zonder eenig resultaat. ,,'t Beste is, als het er zoo treurig uitziet met je vaders onderdanen, dat ik hem een paar sokken leen van mijn man zaliger." Goedig ging mevrouw naar boven en kwam met een paar flinke, degelijke, donker-grijze sokken terug. „Dit zijn de dunste die ik vinden kan," verzekerde zij hoog ernstig. „Och, wat :n sokken ! Daar kunnen pappi's voeten in zwem-men en zij zijn zoo stijf en hard als planken." „Zij zijn heel degelijk" — mevrouw's stem was dof van ingehouden verontwaardiging, „en nog nooit gestopt." „Ik zal ze meenemen," zuchtte Elly, „maar ik geloof niet dat pa hij dat kind weg?" Zij liepen den korten weg over, die het villatje van het kasteel scheidde; in de verte zag men Elly met haar handen in de sokken allerlei grimassen maken, een soort van gekken dans uitvoeren. Bij het hekje bleven zij nog even staan — Johanna rekte haar liais uit om te zien wat er nu ging gebeuren. Elly maakte een diepe buiging en reikte toen plechtstatig haar sok aan Rudi voor een handkus. ,,'t Is toch erg," barstte Jo uit, „daar helpjehaar uit goedigheid uit den nood en dan haalt ze nog allerlei grappen uit met die prachtige kousen." „Kom Jo! Ik zou het je maar niet te .veel aantrekken. Die sokken kunnen er tegen," suste Laurens. De kleine meid was het hek ingeloopen en Rudi kwam langzaam met de handen in de zakken aangedrenteld. „Zonder hoed loopt zij uit. Zij heeft hem zeker in den lom-merd gebracht. Foei! 't Is niet netjes." „Kom Jo! Daarvoor ben je toch buiten." Maar Johanna was nog niet goed te spreken. „Je boterham is nog niet op en je koffie staat koud te worden," lachte zij Rudi tegen. ( Wordt rervolgd). DE KATIIOUKKK IL1.USTRATIE 5I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk belonging to the category Culturele bladen, published in Haarlem from 1866 to 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods