De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2337 0
01 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 September. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/df6k06xv9q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : K.OSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt {als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Janter Biezen (Watou) HOOF3 % V ei' u ziekte overkomen, GlJ klaagt, gij mort, gij zucht. De eetiust is u gansch ontnomen, r En 't bed is ecn toevlucht. Wat kan u heel de wereld batësn : Voor u is geen genot. Geen kracht meer in de ledematen ; Gij zijt nog slechts 'n vod. Het zlelonkruid toch kunt gij wieden ; Dit is u nog gegund, De hoop en zal u niet ontvlieden, Daar gij genezen kunt. * De strengheid van het winterweder, De vorst. de sneeuw, gij ducht. Of regen valt er plassend neder Uit de koude, kille lncht. Gij duffelt u in dikke kleeren, Bergt d'handen in den zak. En nergens kunt gij u generen Gij liebt veel ongemak. Tocli laat gij uwen moed niet varen, Gij zwicht u wel daarvan De Winter moet de Lente baren En Zomer weer komt dan. In oorfog leeft gij sinds vier jaren, En ver zijt gij van huis. Wie weet waarheen gij nog zult varen. De zwaai'te van een kruis "Weegt meer en meer op uwe schouders Veel kwelt er uwen geest : 't Lot uwer vroaw en Uwer ouders En dat uws kroost het meest. Welk onheil er u ook komt stooren,'' Hier binst u\v levensreis, .De hoope zal u steunen, schooren, Na oorlog komt weer peis. Jacobus. De wereld is een zee, De menschen zijn de baren; Hij die geen schuitje heeft Moet op zijn g...lje varen. Yader Cats. Bond den Oorlog Hier een gedacht vooruitzetten, of onze lezers van 't een of 't ander op de hoogte brengen, toch nimmer overdreven en evenmin gevaar-lijk, is niet geïfiakkelijk. en zelts ontmoedigend, gezien moeder censuur, altijd even onverbiddelijk — och ja, wat versleten en ver-ouderd van gedacht — snijdt en scheurt in h'etgeen we sehrijven. Laat het ons echter nog eens beproeven. Dees keer was het goed nieuws, ja, zeer goed dat ons in de laat-ste dagen toekwam. Men sprak nog immer van Duitseh offensief> men vreesde zelfs in 't Noorden, op 't Belgisch front en in Zuid-Vlaanderen. Goddank, de groote man, FOGH, vond 't ôogenblik gepast, viel aan en won een zegepraal. De Duitseh trok achteruit en... is dus wel zoo sterk niet meer dan velen meenden. De wind nu is gekeerd. Alf right ! Daarmëe hebben onze vluchtelingen hoop gekregen dat 't oorlogs-einde nadert. 't Is onze meeting ook. Eens de mof klaar zien zal dat er geen spraak meer is van overwinning. zal hij eenige toonen lager zingen en weer van vrede spreken. Dan zal het zijn zoo een piotje redeneerde, 'n beetje goe wil van weerskanten en we kunnen nog dees jaar de puinen onzer stad gaan bezien en vrede roepen dat 't weerkaatst tegen de steenbrokken. Estius. Mannen, zoo ge 't bladje voort begeert, zend ons uw juist adres

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger belonging to the category Frontbladen, published in Poperinge from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods