Your search * has 97 results

a-z index of titles
  • Poperinge

Filters

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 17 Naaezien door de Kriiasoverheid 7-1-18 (N' 28) 1 en 15 Februari 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : XCOSTELOOS. Andere soldaten : 2 00 fr. Burgers 4.c0 fr. | Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande IBllHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm- D 65 I H. G. Herpelinck, brank.,D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13,. Pop. Een Aanspraak van den Dans. In ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 12 Nagezien door de Krijgsoverheid 24.10.17 (Nr 992) 1 en 15 November 1917 Bladje der Poperinggnaars in'tleger ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt maal te maande BtHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. In een ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperinsnaars in 't leger. Beheer : E. H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 /1- M. Gasp. Herpelinck, brankardier Belgian field hospital. POPERINGHE " Daar is in Vlaandrens gouwe Een stadje friscli en blij te moè, Zijn volk is vroom en lief en goed, Eu 't leven is er toch zoo zoet; Daar zingt un lacht u ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

| 2de Jaar — N° 2 (19) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 282 (23-2-18) 15 Maart 1918 De Poperingsche Keikop. =^========== ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan)_ 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, ...

Pages