Geïllustreerde oorlogsgazet

1300 0
01 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 October. Geïllustreerde oorlogsgazet. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/696zw19j4t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

October 1914 Nummer 7 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen O.ORLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN Eene kleine schets zegt me meer dan een lang verslag (Napoléon). Le plus court croquis m'en dit plus long qu'un long rapport [Napoléon). Paraît le mercredi et le Samedi après-midi BUREAU : LONGUE ALLÉE 6, ANVERS Onze soldaten bij de verdedisine van net kanaal van Willebroeck. La défense du canal de Willebroeck par nos soldats. Burgemeester MAX van Brussel die volgens de laatste berichten door de Duitschers wegens , zijn kranig optreden in eene kazerne opgesloten werd. Le Bourgmestre MAX de Bruxelles qui d'après les dernières nouvelles, fut enfermé dans une caserne par les Allemands, à cause de son attitude courageuse. De wijd vermaarde Kathedraal van Reims (Frankrijk) werd door den Duitschen overweldiger in puin geschoten bij het bombardement der stad. La célèbre Cathédrale de Reims (France) fut bombardée et mise en ruine par l'envahisseur allemand Platgelegdehuizenvoordeverdediging van'tkanaal van Willebroeck Maisons démolies'nour la défense du canal de Willebroeck. Veldmaarschalk Colmar, Baron von der Ooltz, Pacha overste der moderne barbaren, militaire gouverneur van het gedeelte van België door de Duitschers overrompeld. Le feld-maréchal Colmar, Baron von der Goltz, Pacha? chef des barbares modernes, gouverneur militaire de la partie*- ; du territoire Belge occupé par les Allemands.;, De VERWOESTING van SCHAFFEN (bij Diest) waar de Duitschers 190 huizen in brand staken en 22 burgers vermoordden LA DÉVASTATION DE SCHAFFEN,. près de Diest, où les Allemands ont incendié 190 maisons et tué 22 personnes. Treurig uitzicht van de platgebrande huizen op de groote baan van Schaffen. Het hoekhuis in 't midden onzer foto is datgene van den veekoopman Bosmans. Triste aspect des maisons incendiées sur la grande route de Schaffen. La maison du coin au milieu de notre foto est celle du marchand de bétail Bosmans. Het huis van den smid Frans Broeders te Schaffen, door de Duitschers in asch gelegd. De smid zelf werd gedurende een ganschen dag gemarteld en daarna laffelijk vermoord door de schurken. La maison du forgeron Frans Broeders à Schaffen, incendiée par les Allemands. Le forgeron fut torturé pendant toute une journée et^ensuite lâchement tué par les bandits. Het uitgebrande statiegebouw van de gemeente Schaffen. La gare incendiée de Schaffen. De wagenmakeri] in de gemeente Schaffen totaal platgebrand. La charronnerie de la commune de Schaffen complètement détruite. De huizen van Ben.Broekmans, Alf. Peeters en Van Oostveld. Lesmaisons de Ben. Broekmans, AIpli.Peeters et Van Oostveld. De vroeger zoo bevallige Pastorij van Schaffen. Le présbytère de Schaffen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Geïllustreerde oorlogsgazet belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods