Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

985 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 17 June. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/513tt4gg9v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

- 278 — Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote keus van kindervelos. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle ds ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. — Poêles et cuisinières. Grand choix de vélos d'enfants. On accepte tous les objets pour vendre de la main à la main. Tous les jours vente de la main à la main. Place Marguerite, Louvain. Verkoopzaal wed. J. Dewit Brusselsche-straat, 68, Leuven. Aile dagen verkooping uit ter hand der tentoon^estelde voowerpen. — 11/1 Salle de ventes veuve J. Dewit rue de Bruxelles, 68, Louvain. Tous les jours vente de la main à la main des objets exposés. Verkoopzaal S'9 Gertrudis 12 Haif-Maartstraat, 10 1 (Hoek der S1' Gertrudiskerk) ■ Bestuurder : V. VAN CAUWENBERGH. Aile dagen verkoop uit ter hand van nieuwe en occasiemeubels. Verscheidene volledige slaapkamers, nieuwe en occasie. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aankoop van meubelen, op comptant. Meubels voor café. Vrijen ingang, van 8 ure s morgens tôt 7 ure 's avonds (D. U.) Tous les jours vente de la main à la main d'objets neufs et d'occasion. Plusieurs chambres à coucher d'occasion comme neuves. On accepte tous les objets pour vendre de la main à la main. Achat de meubles, au comptant. Mobiliers pour cafés. Entrée libre de 8 heures du matin à 7 h. du soir (H.C.). s Stoofmakerij P. en F. BORMANS25 73, Klaria-Theresiastraat, Leuven GROOTE KEUS VAN îiikkele leuvensche stoven en cuisinières, groote en kleine, geëmailleerde cuisinières, verlakte Godins, tortues , émaillée en ordinaire zwarte. Oude stoven, kachels en cuisinières. Oude ijzeren Bedden. 399 OPENBARE VERKOOPING 23 van schoon Hooiwas en Toemaat te Corheek-Dyle- De hussier Jos. CLERCKX, Jan Stas-, straat, 14, te Leuven, zal, op woensdag 20 Juni 1917, om 4 uren nanoen (M.E.U.), ter herberge van Jules Dewit, op den Dries, openbaarlijk verkoopen : Wegens M. Arthur Hecking, eigenaar te Brussel. In den Riepool, 17 koopen. Comptant. — 10 % onkosten. 4Î3 OPENBARE VERKOOPING 24 VAN Schoon HO01 GRAS staande ïeassende te St-Joris-Winghe. De hussier Jozef CLERCKX, Jan Stas-straat, 14, te Leuven, zal, op vrijdag 22 Juni 1917, om 4 uren namiddag (M. E. U.), na aankomst van den tram, ter herberge van Jules Verreck, te St-Joris-Winghe, openbaarlijk verkoopen, de volgende koopen schoon hooigras te wassen staande : A. Wegens mevrouw wed. Karel Vander Elst, eigenaarster te Leuven. 12 koopen op Gembvijvers. B. Wegens M. Eugène De Ruyter, burge-meester te St-Joris-Winghe. Op Kriekenbemd 4 koopen. Achter het huis Jules Verreck, 3 koopen. In den hof van den heer burgemeester, 2 koopen. C. Wegens de EE. Paters. Tegen het kasteel van Gemb, 1 7 koopen. Gereed geld en 10 °/o. Studie van den hussier Alex. CALUWAERT Vital Decosterstraat, 31, Leuven. 409 OPENBARE VERKOOPING 23 van HOOIWAS 1. Te HEVER, op maandag 18 Juni 1917, om 2 uren (M.E.U.), ter herberge van Nolle Buelens. Wegens mevr. Emile Van Langendonck. Ongeveer 100 koopen hooi met toemaat en gerzingen. 2. Te HOLSBEEK, op dinsdag 19 Juni 1917, om 4 uren nanoen (M. E. U.), ter herberge van Van Hove. Wegens M; Van Tilt. 50 koopen extra schoon hooiwas. 3. Te NEERYSSCHE, op zaterdag 23 Juni 1917, om 3 uren (M.E.U.) nanoen, ter herberge van J.-B. Van Fraechem. Wegens de erven du Val de Beaulieu en andere eigenaars. 48 koopen extra schoon hooi in Neeryssche en Weertbroeck. 4. Te WEERT-ST-GEORGES, op zaterdag 23 Juni 191 7, om5 ure nanoen (M.E.U.), ter herberge van Frederik Cleeremans, in het dorp. Wegens de familie Michaux, M. Henot, de erven Willems en anderen. 70 koopen hooiwas. 5. Te HAECHT, op donderdag 28 Juni 1917, om 2 uren nanoen (M. E. U.), ter herberge van Edouard Verschueren. Wegens de erven Van Bellinghen en andere eigenaars. 75 koopen hooiwas. 6. Te ERPS-QUERBS, op vrijdag 29 Juni 1917, a) om 2 uren (M. E. U.), bij Van Doren, in het dorp. Wegens M. Van Tilt en anderen. b) om 4 uren (M. E. U.), bij de weduwe Van Assche-Schoonaarde. Wegens Louis Vrebosch en de erven Vanderbeelen. Zie de plakschriften. 406 OPENBARE VERKOOPING 23 van extra schoon Hooiwas en Toemaat te Bautersem. De hussier Alex. CALUWAERT, te Leuven, zal, op vrijdag 22 Juni 1917, om 3 uren namiddag (M. E. U.), bij Karel Vranken, in 't dorp, te Bautersem, open-baar verkoopen 10 koopen extra schoonen hooiwas en 6 koopen toemaat, onder Dutzel en Bautersem, wegens mej. Fontaine en M. Remi Defillet. «9 OPENBARE VERKOOPING 24 van HOOIGRAS onner Cortryck-Dutzel. De hussier A. CALUWAERT, te Leuven, zal, op maandag 25 Juni 1917, om 3 uren 's namiddags (M. E. U.), bij L. Piette, in 't dorp, te Cortryck-Dutzel, overgaan tôt de gewone jaarlijksche verkooping van hooigras, vanwege de erfgenamen Jozef De Preter-Van Orshoven, Mej. Rosalia De Preter, M. Stefaan De Prêter, de erfgenamen Eug. Pelgrims-Baens en M. Bern. Noppen. Op krediet mits borgstelling. 400 OPENBARE VERKOOPING 23 van extra schoon HOOIWAS onder Corbeek-Loo en Bierbeek. De hussier Jules VAN VLASSELAER, Vlamingenstraat, 100, te Leuven, zal, op maandag 18 Juni 1917, om 2 uren nanoen (M.E.U.), ter herberge van Basile Haerens, aan de kerk, te Corbeek-Loo, openbaarlijk verkoopen : 1. Wegens Mijnheer Ridder de Schout-heete de Tervarent, te Antwerpen. 5 hectaren hooiwas in zijn goed, nabij de statie, te Corbeek-Loo en in de Eike Beemden. 2. Wegens de kinderen van wijlen mijnheer de notaris Roberti, te Leuven. 1 hectaar 25 aren hooigras met toemaat op eene weide te Bierbeek, vroeger in huur door wijlen André Sterckx, brouwer te Bierbeek. Op krediet mits goede koopers.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven belonging to the category Advertentiebladen, published in Leuven from 1839 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods