Meenen boven

885 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 July. Meenen boven. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6m3319sn2m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Juli 1918 Nummer 10 MEENEN BOVEN TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHE1D, Frontblad voor de Meenensche soldaten Bestuurder: L. Vanheede Z 107 1 Baftery. Wie wil oogsten Moet zaaien Steunt ons blad en gy-zult zaaien, ateunt ons blad en gy zult oogsten. Ik heb u in een vorig artikel beloofd, u aan te halen welke voordeelen gy zondfc kunnen "erkrygen met ons " MEENEN BOVEN " te steunen en hoog te houden. Onzen hoofdopdtel-ler heeft zulks reeds gedaan doch slechts opper-vlakkig voor redens die hee', goed aanne mbaar zyn. Hy is nederig en werischt zich aan aile loftui- gingen te ontrukken. maar ik lioop dat hy my hier toelaten zal zyne inzichten te veropenbaren en u zoodoende op de hoogte brengen der werken waar-van hy de uitvoering op zich genomen heeft. Welke verknochtheid, welke zelfsopoflfering' van zynentwege! Vergeten wv niet dat hy ingsgelyks zynen plieht te vervullen h»eft voor het VaderJand en indien wy, voetgangers, het geluk hebben ons na eenen zekeren tyd van onze vermoeienissen uit te rusten, mag ik u het tegenovergestelde verklaren voor wat onzen geachten bestuurder betreft. Dit verhoogt nog meer zyne verdiensten en geeft nog œeer blyken van zyne genegenheid voor ons. Laat ons hier samen het reeds gedane werk van oas tron'bladje herinneren. Het kwam ons toe met den eersten groet en het eerste nieuws onzer geliefde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Meenen boven belonging to the category Frontbladen, published in Saint-Martin-de-Ré from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods