Meenen boven

494 0
01 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 September. Meenen boven. Seen on 20 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2z12n50146/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

September 19 18 Nunamer 11 Meenen Boven Bestuurder : L. VANHEEDE, Z 107, lre Battery Frontblad voor de Meenensche soldaten ' Toegelaten door de militaire overheid HET POLITIEK Na nienige oaliclitingen genomen te hebben by m&kkers die zich voor den ooriog met politiek bezi-ghielden en tôt aile partyen behoorende, na veel-vuldige briefwisselingen die myaanwakkerden over deze zaak te handelen, liebik liet onontbeerlyk geor-deeld u myn gedacht of beter het gedacht der-overgroote meerderheid onzer Mfc,ENENSCHE iongens te overziea eb uit te leggen. Na langs aile zydep gevraagd te hebben hoe en langs welken hant d^ Meenensche soldaten zich :zullen keeren moeten ora het grootste voordeel te behalen, antwoorden my al de oudpolitiekers op de-zelve tvyze. Weg het politiek voor watonze werker-sinstellingen betreft, weghet politiek uit onze vak-bonden, uit onze samenwerkende maatschappyen, uit onze werkbeurzen, uit onze werkloo-zenkassen, uit onze ziekenbonden. Had iemand voor dezen ooriog zulkdanige théoren moeten verspreiden en uitèeneggen, men zou hem voor een kortzichtig man aanzien hebben. Nu dat de harde school van den ooriog obs de oogen heeft genper.d en ons geleerd heeft op eigen kracliten te steunen, hand in hand tegaan om tôt eene goede slotsom te geraken, zyn allen, tôt myne groote verwondering ik beken het openhartig, tôt hetzelve gevoelen ge-komen. Natuurlyk betwist ik niet dat er na den ooriog nog politiek zal bestaan, er zullen nog kies-stryden plaats grypen doch wy oudsoldaten, mo-gen er ons splcchts mede bezighouden als burger en als burger alleen, onzen stiel en onze instellingen in de stipste onzydigheid latende. Hoejammeren betreurenswaardig was het niet, zooveel krachten nuttèloos te zien yerspillen als voor den ooriog. Hoeveel plassen inkt en onnoozele zeever wierden er niet uitgekraamd om onze wer-klieden tegen elkander op te hitsen en twist en twe dracht onder hen te zaaien. De eenen waren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Meenen boven belonging to the category Frontbladen, published in Saint-Martin-de-Ré from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods