Meenen boven

439 0
01 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 September. Meenen boven. Geraadpleegd op 18 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2z12n50146/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

September 19 18 Nunamer 11 Meenen Boven Bestuurder : L. VANHEEDE, Z 107, lre Battery Frontblad voor de Meenensche soldaten ' Toegelaten door de militaire overheid HET POLITIEK Na nienige oaliclitingen genomen te hebben by m&kkers die zich voor den ooriog met politiek bezi-ghielden en tôt aile partyen behoorende, na veel-vuldige briefwisselingen die myaanwakkerden over deze zaak te handelen, liebik liet onontbeerlyk geor-deeld u myn gedacht of beter het gedacht der-overgroote meerderheid onzer Mfc,ENENSCHE iongens te overziea eb uit te leggen. Na langs aile zydep gevraagd te hebben hoe en langs welken hant d^ Meenensche soldaten zich :zullen keeren moeten ora het grootste voordeel te behalen, antwoorden my al de oudpolitiekers op de-zelve tvyze. Weg het politiek voor watonze werker-sinstellingen betreft, weghet politiek uit onze vak-bonden, uit onze samenwerkende maatschappyen, uit onze werkbeurzen, uit onze werkloo-zenkassen, uit onze ziekenbonden. Had iemand voor dezen ooriog zulkdanige théoren moeten verspreiden en uitèeneggen, men zou hem voor een kortzichtig man aanzien hebben. Nu dat de harde school van den ooriog obs de oogen heeft genper.d en ons geleerd heeft op eigen kracliten te steunen, hand in hand tegaan om tôt eene goede slotsom te geraken, zyn allen, tôt myne groote verwondering ik beken het openhartig, tôt hetzelve gevoelen ge-komen. Natuurlyk betwist ik niet dat er na den ooriog nog politiek zal bestaan, er zullen nog kies-stryden plaats grypen doch wy oudsoldaten, mo-gen er ons splcchts mede bezighouden als burger en als burger alleen, onzen stiel en onze instellingen in de stipste onzydigheid latende. Hoejammeren betreurenswaardig was het niet, zooveel krachten nuttèloos te zien yerspillen als voor den ooriog. Hoeveel plassen inkt en onnoozele zeever wierden er niet uitgekraamd om onze wer-klieden tegen elkander op te hitsen en twist en twe dracht onder hen te zaaien. De eenen waren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Meenen boven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Saint-Martin-de-Ré van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes