Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

2168 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 26 May. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 25 September 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bc3st7fw98/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 13. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 26? Mai 1915. Het Ridderschap en de Poëzie. Een ridderlyke knaap wies tôt zyn zevende jaar onder een vrouwelyke hoede op ; dan bracht men hem van huis weg, meestal aan het hof van den leerheer waar hy als jonkerlin den dienst van flpage" verrichtte, d. w. z. tafel diende, boodschap droeg enz. Nu reeds prentte men hem in dat God min rien [en vrouwen eeren de eerste pliehten van den toekomenden ridder waren. ïezelvertyd kreeg hy zyn ridderlyke opvoeding : hy leerde een de hy by den ridderstand en aile pliehten lagen op zyn schouders. Ook het juffertje werd in haar vroege jaren meestal by een ander hof gezonden : hier bege-leidde zy hare meesteres by feesten en plechtig-heden, schonk den wyn in aan tafel, ontving de vreemde ridders en gordde hun de wapens af ; by gewonen tyd verliet zy zelden het vrouwen-vertrek en bracht haren tyd door met weven en spinnen. Het Hoftheater en Hannover. paard mennen, den boog spannen, het zweerd hanteeren ; hy wrong, klom, liep en sprong tôt hy èen volkomene lichaamsvorm had bereikt, men leerde hem ook zingen aan en snaarspel, zelfts soms vreemde talen. Yan af 14 jaar, volgde hy zynen heer als schildknaap in den stryd ; hy droeg zyn zware rusting en wapens en leidde het strydros aan. Eindelyk by zyn 21 jaar werd hy ridder ge-slagen, onder een menigte plechtigheden ; men gorde hem het zweerd om vestte hem sporen aan en bracht hem het ros toe : van nu af aan hoor- De woning van den ridder was de burcht, die by de armere edellieden wel klein, eng en onge-riefelyk was. Een wal, waarover een ophaalbrugr den weg leidde, omsloot de burg, die in heuvel-streken meest steile, winderige hoogte, of in de vlakken in water of rnoerasversterkingen oprees. Binnenzyds lag de burghof, omgeven van de paardestallen, hondehokken enz; daarover leidde de weg in de zaal, het hoofdvertrek van de burg, gevvone verblyfkamer van de mannen. Hooger lagen de kemenaten (vrouwenkainers), en ailes was beheerscht door den toren. Grootere, byzon-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods