Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

571591 0
30 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 30 December. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rf5k932d7n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 81. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 30? December 1916 Van 't Ouwe in het Nieuwe... Aan den Lezer ! Weer een jaar dat begraven wordt en een nieuwgeboren dat zijn intreê doet ! 0 zalige herinneringen verbonden aan den Oudejaars-avond en den Nieuwjaaruçhtend in vredestijd, bij huiselik gedoe ! We zijn nu eens twee jaar krijgsgevangene, een derde maal daagt Nieuwjaar voor ons met zijn hoop op beter dagen ! Oudejaarsdag stemt ons ernstig, zeer ernstig, en als voorheen, volgen ook spontaan de heilwenschen op den eersten dag van het jonge Jaar... Hoe wonder toch die stemmingen : 't is alsof de tijd uit losse-vaneen-te-schroeven schakels bestond, alsof het scheppingswerk den eersten Januari opééns van aanschijn en onze levensbaan plotselings van richting veranderde! Laat af : veel gaat er in ons allen, ja krijgsgevangenen, om bij dien overgang van 't ouwe in het nieuwe, en ondergaan we aandoeningen temeer ongewoon en fel-schokkend als heden de wereldtoestanden opdoemen... We blikken terug ja in het afgeloopen Jaar, passeeren de revue van wat ons smartte en ons eenigszins ook heeft verblijd ! We maken de balans op en staren dan in het komende, in het splinternieuwe : hoeveel donkers, hoeveel lichts het zal geven ! ? Als een Raadsel, als een geheimzinnige Ruimte, een overtrokken hemel ondoorgrondelik en ondoor-dringbaar, half-licht en donker, konit het Nieuwe Jaar op ons af ! Wat zal 't ons brengen ? Elk wenscht voor zich en voor hen, die hem lief, duurbaar en sympathiek zijn... Welnu, de Redaktie van "Onze Taal„ die hare »etrouwe lezers in deze gedachten heeft willen vereenigen om zich heen, niét als hare minderen, maar als hare zeer gewaardeerde vrienden, wenscht lien allen, welgemeend en ontroerd, dat het Nieuwe Jaar — 1917 —, den reeds zoolang met heim- en hartewee verlangden Yrede moge inluiden, voor slk van hen bewerke het " gunstigst weerzien „ zijner geliefden en mild geluk doe uitstralen op ien blijden terugtocht in het herwordend vlaamsche Land ! — ONZE TAAL. — VERJAARDAG. Yan uit mijn ballingsoord, mijn lieve, Kom ik vandaag, een schakel meer Te snoeren aan ons liefdeketen : 0 zeg, wanneer zie'k je toch weer ! ? Ja, dagen, maanden, jaren vlieden En 't is den banling hier zoo wee : 0 steeds in 't hart, die leemt' en leegte ! Kon ik met mijn gedacht maar meê Dat immer naar jou ijlt bij dage, Bij n'avond en bij stillen nacht ! En zoo doet jij me dan nog leven, Ik zucht en snak en minnend wacht... 0 laat de vrededag toch rijzen En dan ik wil het leven in, Met blijgemoed en hoop en liefde, Met jou als levensgezellin ! — GRACYAN. -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods