Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

511 0
13 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 13 October. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000000z0q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr. 118. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 13? Oktober 1917 UlT DE BRIEVEBUS Àmice, terecht roept ge in uw laatste brief uit: "Wat al offers heeft die in België onver-mijdelike tegenstelling van de twee begrippen : Staat en Yolk, en de strijd er om, gevergd ! De eerlikste en heerlikste koppen werden reeds be-dreigd ot getroffen..." Geen moed verloren ! 't Is immers noodzakelik voor een beweging, dat er offers vallen : en hoe schoner de beweging, hoe groter het holocauste. Zie wat een macht van bloed de strijd van het russies volk tegen het autokraties tsarism heeft gekost ! En nu ik van Rusland spreek, wil ik u wel een "vertelseltje" vertellen, een oude russiese Sage, waarvan ge de simboliese kracht zelf zult kunnen toepassen, ze heet : "Hoe al de reuzenhelden in 't heilige Rusland vernietigd werden". Luister : Zekere dag zijn al de russiese helden, van af Siatogore tôt Ilja Moeromitsj, op éne plaats verzameld, en ze bid-den de god der goden dat hij hun een held sture, die ze kunnen bekampen. Op ééns, daar verschijnt een witte ridder : en al de helden schieten in een schaterlach : want de zwakste van hen hieuw hem met één zwaai van zijn zwaard in twee stukken. Doch zie : uit die twee rompdelen staan twee nieuwe ridders op ! Nu komt een sterkere reus, en ook hij kapt beide in twee stukken : maai' weer rijst uit elke romp helft een nieuwe ridder. En de strijd gaat voort, en hoe meer de reuzen kappen en kerven, hoe meer ridders te voorschijn komen, zoodanig dat op 't einde heel 't veld van witte ridders wemelt. En hun sterkte stijgt, zodat ten slotte de macht van de reuzen gebroken en vernietigd wordt. Alzo zijn al de reuzenhelden uit 't heilige Rusland verdwenen !— Deze laatste der russiese bylinen of epiese liede-ren duidt op de overwinning van het kristendom over het Heidendom, en deze zegepraal is niet gebeurd. door macht of geweld ! Kijk, amice, dat praal van het Vlaamse Volksrecht over de anti-vlaamse staatsmacht ! Elke slag van Havere heeft een dubbele weersiag in de vlaamse gemoederen : en die "helden reuzen" zien niet hoe elke van hun daden hun eigen ondergang bewerkt ! Tegen hen stijgt de onverdelgbare volkskracht, het onoverwinbare volksrecht ! Voor Ylaanderen geldt ook de wet van het "sanguis" en het "semen". Amice, ge sluit uw briefje, dat me werkelik ongemeen genoegen heeft geschonken, met deze woorden die ik volmondig moet beamen : "....er zijn ogenblikken dat er mij twijfel opschiet aan ailes wat me het dierbaarste is : die politieke drijverijen, dat misbruik van recht en macht door een kerkvorst, verbittert en ontstelt. Werkelik, ik ben gelukkig te geloven, maar ik ben eveneens gelukkig te weten dat het geloof niet belichaamd wordt door een bischop. Spijts ailes blijft onze leus : "Allés voor Ylaanderen, Ylaanderen voor Kristus !'' Dit stigma van onze strijd. mijn beste kerel, het weze diep in ons hart geprent ! Ook in mijn hoofd klinkt noch dat krachtig woord, zo vreeslik-waar, van een vriend van ons beide : Schreeuwt het Mercier in de oren, dat hij bezig is het H. Katholicisme te vermoorden ! Dat was een woord van gerechte toom, en onwillekeurig leeft bij me op het beeld van Jezus en de Koop-lieden in de tempel. Monseigneur, U versjachert de heilige waarhe-den van de kerk aan uw antivlaamse propaganda. ! Monseigneur, U prostitueert de Religie, met haar rein liefdesideaal, aan de hatelike driften van de politiek ! Monseigneur, U vermoordt de Ziel van het Geloof in de zielen van de geloovigen ! Maar is het niet de wil van de Yoorzienigheid, dat op het ogenblik, nu de duivel van het "frans-kiljonisme, met al zijn pomperijen" stormloopt tegen ons heilig Ylaamse Recht, in aile vlaamse

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods