Onze Temschenaars

1400 0
01 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 February. Onze Temschenaars. Seen on 13 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/862b854d0z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 1 Februari - Maart 1917. Gecensureerd te Cherbourg. � IE TEMSCHENAARS � Prijs : KOSTELOOS � Voor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers wende men zich tot BULTERYS Octaa'�Serg.C 248,7CieVeldleger � ofwel tot Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Beige,Cherbourg. Vrienden en Strijdmakkers, Sedert lang reeds koesterden eenige Temschenaars de hoop een frontbladje uit te geven, waarin vrienden en gemeentenaren, zoo lang reeds zonder nieuws, ver van huis en de geliefden,eenige maren zouden vinden uit de bezette streek,uit ons dierbaar Tem- sche,dat ons allen zoo nauw aan het harte ligt. Alles wat Temsche of medeburgers aangaat en het nieuws dat nog enkele geluksvogels kunnen bekomen zou in ons bladje ver- schijnen. Politiek blijft volstrekt uitgesloten. Het zal spreken over ons Temsche, over onze jongens op en achter de vuurlijn, over hunne heldendadeu en lotgevallen, over onze vluchtelingen,in een woord alles wat onze makkers kan aanbelangen en nuttig zijn. We beginnen klein ; de middelen voor meer ontbreken ons, doch we doen een warmen oproep aan al de vrienden en Temsche- naars om onze poging te steunen en we zijn verzekerd dat onze Aproep niet zal onbeantwoord blijven! Dat al dezen die eenig nieuws uit de streek ontvangen en dat nuttig zou kunnen zijn aan de me- demakkers,het zenden aan �en der hierbovenstaande adressen.Dat al dezen die het kunnen hunne steunpenning zenden. Wanneer de vrienden vereenigd zijn in repos, dat men eene kleine rondhaling doet voor den steun van ons bladje. Want we willen het kosteloos bezorgen aan al onze jongens, aan al dezen die het ons aanvragen/ Met ons bladje beoogen we geen ander doel dan onze makkers nuttig te zijn en hun eenigen troost te bezorgen door hun 't nieuws uit de streek mede te deelen. Wij hopen dan ook dat het wegkom zal zijn ; dat dezen die willen meehelpen het hunne zullen bijdra- gen,opdat we geregeld om de 14 dagen zouden kunnen verschijnen. Zendt ons dus uw nieuws en steunpenning; alle baten helpen ! Bij dit nieuwe jaar dat we begonnen zijn,nieuw jaar van mise- rie en lijden, nieuwjaar van rampen en tegenspoed... en oorlog, kunnen we enkel wensch�n, dat dit het laatste moge wezen van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods