Onze Temschenaars

1207 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 April. Onze Temschenaars. Seen on 08 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92d85/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gecensureerd te Cherbourg. — - Prijs : KOSTELOOS — iMT" Daar de « cliché » met de pentee-keningen die dienen moet voor hoofdti-tel nog niet is toegekornen, verschijnen wij met zelfde opschrift als nr éen. Het zal dus zijn voor ons nr 9 - Voor nieuws,ondei'steuning,inlichtmgen en nu m m ers zicli wenden a) de soldaten op en acliter 't front : tôt Oct. BULTERYS, Serg. G 248, 7 Cie- Belgisch Veldleger ; . ' h) de vluchtelinqen en krij-gs'gevahgenenin Rolland en Duitsch-îand:tot Cl.DE LANDTSHEER,soldat,au Consulat Belge,Cherbourg A mes chers Cousine et Cousin A. Lebret-de Bats. HET LIED OJNZÈR KLOKKEtV. Hoor !... daar gaan ze in bengelenden zang over dorpen en ste-den ; ze juiehen de klokken van Temsche ! ?t Is immers Pasclien. 0, lieve tijd der «klokken van Rome», met uwguldènen schoot vol brooze kleurrijke eieren, en teere kindergedaehtjes... Ze kwa-men van 7t verre Rome...Lang was de reis hunner verbeelding... over den zilveren Scheldestroom, en verder, veel verder nog... Ze brachten met zich de zonnige Paaschdagen,de heerlike wan-delingen langs de frissche groenende dijken bezaaid met «pasche-blommekes », ze brachten in hun juiehenden klank de herleving der mensehen, het schaterend gelach der blonde jeugd in nieuwe kleedertooi ; overal was 't heerlik en zonnig ! De Temschenaars trokken naar 'tlachende Buitenland, naar 't Reuzenhuis of Bqrnhem ; men ging naar 't Sas ; zitten mijmeren rechtover de gelilfde Schelde en het panorama der gemeente en de ruischende popiflieren vol slanke statigheid. De suizende «kasteel- drp.pf » hoordp, 't. lisneland o-fimnrmal dftr nntlrrikftnrîa liAfdAe^vofi- Nummer 2. » Paasehnummer — April 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods