Onze Temschenaars

1371 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 April. Onze Temschenaars. Konsultiert 13 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q814m92d85/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gecensureerd te Cherbourg. — - Prijs : KOSTELOOS — iMT" Daar de « cliché » met de pentee-keningen die dienen moet voor hoofdti-tel nog niet is toegekornen, verschijnen wij met zelfde opschrift als nr éen. Het zal dus zijn voor ons nr 9 - Voor nieuws,ondei'steuning,inlichtmgen en nu m m ers zicli wenden a) de soldaten op en acliter 't front : tôt Oct. BULTERYS, Serg. G 248, 7 Cie- Belgisch Veldleger ; . ' h) de vluchtelinqen en krij-gs'gevahgenenin Rolland en Duitsch-îand:tot Cl.DE LANDTSHEER,soldat,au Consulat Belge,Cherbourg A mes chers Cousine et Cousin A. Lebret-de Bats. HET LIED OJNZÈR KLOKKEtV. Hoor !... daar gaan ze in bengelenden zang over dorpen en ste-den ; ze juiehen de klokken van Temsche ! ?t Is immers Pasclien. 0, lieve tijd der «klokken van Rome», met uwguldènen schoot vol brooze kleurrijke eieren, en teere kindergedaehtjes... Ze kwa-men van 7t verre Rome...Lang was de reis hunner verbeelding... over den zilveren Scheldestroom, en verder, veel verder nog... Ze brachten met zich de zonnige Paaschdagen,de heerlike wan-delingen langs de frissche groenende dijken bezaaid met «pasche-blommekes », ze brachten in hun juiehenden klank de herleving der mensehen, het schaterend gelach der blonde jeugd in nieuwe kleedertooi ; overal was 't heerlik en zonnig ! De Temschenaars trokken naar 'tlachende Buitenland, naar 't Reuzenhuis of Bqrnhem ; men ging naar 't Sas ; zitten mijmeren rechtover de gelilfde Schelde en het panorama der gemeente en de ruischende popiflieren vol slanke statigheid. De suizende «kasteel- drp.pf » hoordp, 't. lisneland o-fimnrmal dftr nntlrrikftnrîa liAfdAe^vofi- Nummer 2. » Paasehnummer — April 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze Temschenaars gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Temse von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume