Onze Temschenaars

626223 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 May. Onze Temschenaars. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2n4zg6gm1z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 3. Mei 1917. ^gar-^^aCTgaKaoa^awap!^^ » i mm umu n ■■ ■ ■■ n ■■,■. m ■-—g—ta——■ Gecensureerd te Cherbourg. - — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars ' —— —— Yoor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : à) de soldaten op en achter 't Iront : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent G 248, 7 Cie - Belgisch Veldleger ; ' bj de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Belge, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland: tôt Aug. Brys, Loods 21,Kamp,Harderwijk) Soldaten van Temsche! ouiuaiicn w4*11 B Wij doen een oproep total onze soldaten en oud-solda(en van dezen oorlog,onste helpen in het samenstel-len van ons GrULDENBOEK. Dit gedenkboek zal bevatten : 1° Al de namen onzer soldaten ; 2° Hunne portretten ; | 3° Onderscheidingen, en onze ge-sneuvelde makkers. Dit album zal laters naar Temsche worden overgebracht en als eeuwige gedenkenis zijn voor U allen,uwe ou-ders en die U dierbaar zijn, en ons nakomelingschap. Wij verzoeken U dus vriendelilc de hierbijgaande vragenlijst zeerstiptin te vullen en seffens weer te zenden metuw portretjaan'topgegeven adres In ons vorig nr meldden wij het ver" schrikkelik nieuws der verdwijning op 26 Maart 1917 der gebroeders YAN RAEMDONCK FRANS en EDWARD, beiden sergent in C 131,6e Kompagnie Relaas, geen hoopstraalt ons nog toe uit dien zwarten doodennacht... Yer-pletterend was het wreede nieuws !.. Nu slapen beiden den eeuwigen doo-denslaap tusschen onze en de vijande-| like lijnen. 18 dagen na hunne verdwijning heett men beiden gevonden rustend in elkaars armen. .. dood. FRANS niet weergekeerd zijnde, is EDWARD op zoek gegaan, naar zijn vermisten broeder, in dien akeligen naeht,onder een moorddadig bombardement. Wat er dan is gebeurd, weet God alleen! Edward zijn broeder vin-dend die doodelik gekwetst was in de borst, zal radeloos en wanhopig zijn stervende broer ergens hebben neer-gevleid; toen trof hem een doodeliken kogel in het hoofd,die hem voor eeu-wig neervelde in de armen van zijn Igetrouwe broeder..God weet was het niet éénzelfden kogel die beide voor eeuwig vereenigde in de dood !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection