Onze Temschenaars

1324 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 May. Onze Temschenaars. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t14th8cp01/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : a) de soldaten op en achter 't front : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G 248, 7 Cie - Belgisch Veldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Beige, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland: tôt Aug. Brys, Loods 21,Kamp,Harderwijk) Soldaten van Temsche! Wij doen een oproep total onze soldaten en oud-soldaten van dezen oorlog,ons te lielpen in het samenstel-len van ons GULDENBOEK. Dit gedenkboek zal bevatten : 1° Al de namen onzer soldaten ; 2° Hunne portretten ; 3° Onderscheidingen, en onze ge-sneuvelde makkers. Dit aibum zal laters naar Temsche worden overgebracht en als eeuwige gedenkenis zijn voor U allen,uwe ou-ders en die U dierbaar zijn, en ons nakomelingschap. Wij verzoeken U dus vriendelik de hierbijgaande vrageniijst zeerstiptin te vullen en seffens weer te zenden metuw portret,aan'topgegeven adres In ons vorig nr melddenwij het ver" schrikkelik nieuws der verdwijning op 26 Maart 1917 der gebroeders YAN RAEMDONCK FRANS en EDWARD, beiden sergent in C 131,6e Kompagnie Helaas, geen hoop straalt ons nog toe uit dien zwarten doodennacht... Ver-pletterend was het wreede nieuws !.. Nu slapen beiden den eeuwigen doo-denslaap tusschen onze en de vijande-like lijnen. 18 dagen na hunne verdwijning heeft men beiden gevonden rustend in elkaars armen... dood. FRANS niet weergekeerd zijnde, is EDWARD op zoek gegaan, naar zijn vermisten broeder, in dien akeligen nacht,onder een moorddadig bombardement. Wat er dan is gebeurd, weet God alleen! Edward zijn broeder vin-dend die doodelik gekwetst was in de borst, zal radeloos en wanhopig zijn stervende broer ergens hebben neer-gevleid; toen trofhem een doodeliken kogel in het hoofd,die hem voor eeu-wig neervelde in de armen van zijn Igetrouwe broeder..God weet was het niet éénzelfden kogel die beide voor eeuwig vereenigde in de dood ! Nummer 3. Mei 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods