Onze Temschenaars

1662 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 11 July. Onze Temschenaars. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hh6c24rm5p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 5. 11' JULI NUMMER - 1917. - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS soHaat. r d'AboviUe 37 Cherbonrg — — Seng. C 248 T cie ...Gedeckt, Viamingen den Slag der Galden Sporen.... (5 Ooggt 1914) Koning ALBERT Viert den 11e Juii ! Weer rijst,gls een blinkendedageraad,een nieuwe lie Jali ait den gang der t jden. En al zijn we in ballinggcbapverstrooid en uit-eengestrenveld,al bereikt ods lijdenop stof-felijk en geestelijk gebied »om« het toppnnt toeb is voor ons eJke nienw© 11° Juii als 'n ' booplicht ons richtend docr de nevelen. MÀKKERS,wij zouden niet denken dorven dat er éên slechts onder o zon z*jn die niet viert, hoog in zijn bart, die groots Hoogdag van Moeder VlaaBderen Gg zijt de « Kerels van Vlasnderîand > en waardig van dezen uit den Galdensporen-«lag ! Gn zijt de boop van Vlaanderens toe-komst. Wees fier op uw Vlamiiîg zijn ! En roept bet laid aan die het hooren wil : «Wij willen Vlaanderen vrij én groot ên gchoon ! En nochtans km deza dag niet voorbijgtan zonder in ons hart een traan te voelen voor dezân die,in wild-schoonfâ kamp vieten voor hunne gt meenscbappslijke Moeder ! Wtzen wij ALLEN indaebtig . en fluisteren w j hnn namen met befloersd^ stemtDe.Ver#eîen wij nooit de Gebroederg Van Raemdom k, en dat bnnna leuza ook de nwe w?ze : « En als ik val I dan eerat voor Vlaanderen.... Hoog de harten ! — en dat hst donderend galme over VJaanderens vi?k*en : « Zij zollen hem NOOIT temmen, « Den fieren Viaamscben Leecw î.. G*. DE L\NDTSHEER. 180I - IsroeiiiBgjfee's €poothetd of de SLAG der GriDEWK — door Guido GEZELLE — Daar zat, in 't géra, een blemm ke zoo liefelijk gedcken ; bet badde geren, Inid en lang, zijn eigen woord gesprckeB. Dezonce zei : staat op, m?jn kind, ontlnikt nwoogêkems wejgeztnd, en lacht ow Hioeder tege^ ; noob wind en zsl er gshade o doen, noeb bagelslag, noob regen ! » 't Had wortela in den taaien grond, dit biorame ke verkoren ; en 't bl' eide geren, vrij en blij, daar 't wennde en was geboren ; 't zou menig Lente kommen zses, en menig n^jaar sterven, maar nooit en zoo dat blommtke, ten gronde toe bederven. De Leye liep er langg, zoo zoet, zoo lavend in beur loopen ; de vogel kwam er drirken b>j, en l?ed«ren veikoopen ; de meiikeg en de œaxjBekes, de Gneïjes en de Jannfkes. za kwsœer en ze zagen — 't blet VLAANDERLAND î dat bloxnm ka zoo geren.... in die dagan ! — 2 — 't fs corloge in de Iccht en in de boomen ; de wind berent de Leya en doet z« «troomen te bergewaard. Den oest zal, op bet veld de bagel «ïaan» en 'ghemelg wild geweld ! 't la booimaand. In den meerseh Is œan en vroawe, den arrebeid, om God en land getronwe ; eenieder haasttg benenvimt en voikt..... Nsar huis ! De donder dreande da?r al ! Horkt !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods