Onze Temschenaars

1374 0
01 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 September. Onze Temschenaars. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/862b854351/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 7. (Met toelating der krijgsoverheid) September 1917. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't, front wenden zich : tôt Oclaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cie — Belgisch Yeldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, Belgisch soidaat, 37, rue Amiral d'Aboville, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk) CENSUUR ! Onze makkers zullen in ons nummer 6, eeni-ge witte plaatsen bemerkt hebben. Ja, het is Mevrouw « Gensuur » die er met zijn witborstel is overgegaan. Er valt ons niets te doen dan ons te buigen. Ook is het nu streng verboden nog militaire lijsten mede te deelen, 't zij eender onder wel-ken vorm, zelfs zonder postadres. Dat is de oorzaak dat in ons nr 6 de Benoemingen en Op-zoekingen werden uitgevaagd. We zullen dus geene opzoekingen of lijsten van soldaten meer plaatsen, enkel nog van « vluchtelingen ». Als er makkers zijn die adressen wenschen te be-komen dat zij ons schrijven. De Redaktie. OPEOEP ! Toen wij in ons eerste nummer een oproej deden tôt geldelijken steun voor « Onze Temschenaars » hadden we nooit durven vermoeder met welk een buitengewonen bijval onzeoproep zou worden beantwoord. Wat wij ontvingen alg steun gaat aile gedacht te boven ; allen ga-ven, en steunden hun bladje, klein en groot. elk naar zijn vermogen. We ontvingen gifteii te beginnen van 1 tôt 100 frank ! De lijsten kunnen we jammer genoeg niet mede deelen bii plaatsgebrek. t Wij danken nogmaals uit ter harte aile die milde stenners. ' # i > Alhoewel de bekomen steun machtig was, toch zien wij in 't verschiet de dag opdagen, dat de kas van « Onze Temschenaars d zal uit-geput geraken. De drukkerskosten zijn buitengewoon hoog en schijnen nog te zullen vermeerderen. We kunnen natuurlijk ons formaat niet verkleinen, en minder verschijnen daar moeten wij niet aan denken, integendeel ! « OnzeTernschenaarsn moet immer groeiend gaan, altijd beter, altijd hooger Ditmaal geven we een « buitengewoon nummer » op 8 bladzijden. Wij doen terzelfder tijd nogmaals een dringende aanvraag om portret-ten der gesneuvelde makkers ten einde ze in Onze Temschenaars te kunnen opnemen. Dit ailes natuurlijk kost veel geld, wij doen dus nogmaals een oproep tôt steun, en zijn ver-zekerd dat onzen oproep zal beantwoord worden net als de eerste maal. De minste gift zal in dank wrorden aanvaard. De Redaktie. TEMSCHENAARS ! « Met ons bladje beoogen we geen ander doel, « dan onze makkers nuttig te zijn en hun eeni-« gen trocst te bezorgen door hun 't nieuws uit « de streek mede te deelen. » — Zoo luidt het inleidend woord van het eerste nummer van « Onze Temschenaars ». Niet op de letter hoeft die nederige, eenvoudige stichtingsverklaring

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods