Onze Temschenaars

1440 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 April. Onze Temschenaars. Seen on 13 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kk94747h6z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 2. — Paasclinummer ■ Aoril 1917. Gecensureerd, te Cherbourg. — ONZE TEMSCHENAARS - Prijs : KOSTELOOS Paar de « cliché » met de pentee-keningen die dienen moet voor hoofdti-tel nog niet is toegekomen, verschijnen wij met zelfde opschrift a là nr éen. Het zal dus zijn voor ons nr 9 Voor nieuws?ondersteuning,inlichtingen en nummers zicji wenden a) de soldaten op en achter 't front : tôt Oct. BULTERYS, Serg. G 248,-7 Cie- Belgisch Veldleger ; bj de vluchtelingen en krijgsgevangenen in Holland en Duitsch-îand.tol Cl.DE LAN DTSH E E R ,mM a t ,-au Consulat Belge,Cherbourg A mes chers Cousine et Cousin A ' Lebret-de Bats. HET LIED ONZER KLOKKEN Hoor !... daar gaan ze in bengelenden zang over dorpen en ste-den ; ze juichen de kîokken van Temsche ! ?t Is immers Pasclien. 0, lieve tijd der «klokken van Rome», met uavguldenen schoot vol brooze kleurrijke eieren, en teere kindergedachtjes... Ze kwa-men van yt verre Rome..,Lang was de reis lïanner verbeelding... over den zilveren Scheldestroom, en verder, veel verder nog... Ze brachten met zich de zonnige Paasclidagen,de heerlike wan-delingen langs de frissche groenende dijken bezaaid met «pasche-blommekes », ze brachten in hun juichenden klank de herleving der menschen, het schaterend gelaeh der blonde jeugd in nieuwe kleedertooi ; overal was 't heerlik en zonnig ! De Temschenaars trokken naar 'tlachende Buitenland, naar 't Reuzenhuis of Bornhem ; men ging naar 't Sas ; zitlen mijmeren rechtover de geliefde Scheldeen het panorama der gemeente en de ruischende populieren vol slanke statigheid. De suizende «kasteel-dreet » hoorde ?t lispelend gemurmel der ontluikende liefdegevoe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze Temschenaars belonging to the category Frontbladen, published in Temse from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods