Op-signoorken

553996 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 April. Op-signoorken. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jh3cz3396x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

jsten Jaar.^ang Nr 3 1 April 1914 GeïHustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken :: Verschijnt den lsten en den 1 5deu elker maand Te verkrijgen bij de voornaamste dagblcidverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per ja.ar — Per nummer 5 ctn Bijdragen en abonnementer worden ontvangen : Oranje' straat, 104, Antwerpen Jan Von Ryswyck Het Lenteriddertje rijdt door het land en strooit er met voile hand t'allen kant zonnigeblij-heid.Het klaroent zoo luide en leutig, dat al zijn lie-ve kinderen uit hun win-terslaap wakker schieten Want, kijkt, de bloemp-jes steken hun kopjesbo-ven de aarde en lachen en ionken u toe ; de vo-gelkens zingen nu hun mooiste liedjes en noodi-gen de jonkheid uit tôt dans en spel. Nu die schoone na-tuurschepselen onze zin-nen komen streelen, ge-denken wij den teerbe-minden burgemeester Jan Van Rijswijck en zijne waarschuwende woorden aan de schoolkinderen zijner lieve Scheldestad. Met zijn zoete stem, die klonk als vogelenzang,en in bloemrijke woorden sprak hij :Verwoest nocSi planten, noch bioe men, want zii ziin een feest en wellust vcor het oog. Rooft geen nestjes,ver= delgt geen vogels, want gij doodt de muzikantjes uit het orkest, dat schalt in bosch,en tuin,en veld. Zij brengen vreugde en Ieven,zij bekoren het oor en verbliiden het hart. Kinderen, die bloemen en vogeîs beminnen,zien ook hun speelgenoten en familie gaarne.Zij zuiîen opgroeien tôt knappe meisjes en knapen, tôt groote menschen met een liefderijk gemoed voor aî het geschapene. Vriendjes en vriendin-nekens, grift die aanma-ning van den grooten Sinjoor en Vlaming in uw geest,en vergeet nooit dat bloemen en dieren leven. K.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Op-signoorken belonging to the category Liberale pers, published in Kapellen from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods