Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1471 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 July. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Seen on 22 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8g8ff3n154/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ROND DEN YZEÇ Iiette^kandig tijdsehmît voot* Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne. Abonnement aan 2 fr. 50 's jaars. — 't Bedrag voorop betaalbaar ten Bureel R. D. Y. Stavele. LEEUWENBLOED 't Is 't oude leeuwenbloed dat rijst naar 't leeuwenhert, dat met zijn macht en moed, waar 't nooit vergeten werd nu viert zijn wederkeer ; • zoo fel als ooit voor eeuwen in 't leeuwenland nu weer den strijd voert met zijn leeuwen ! Zijn leeuwen die geklauwd, hun steke als leeuwen staan en mogen, hoog beschouwd, bij Marcus leeuw nu gaan ; die in 't woestijnen perk, alleen het strijdlied zongen, alleen als leeuwen sterk, den fellen reus besprongen. Zij dragen om hun leên, zij dragen om hun schild geheel hun groot verlêen, hun Vlaandren uitgebeeld, en, in hun leeuwenmaan, en in hun leeuwenoogen hun oude leeuwenvaan, hun oude leeuwvermogen. Herleeft nu in hun bloed, met heerlijk handgedaad geheel hun leeuwenstoet. 't 1s Robrecht die daar staat 't is d'IJzer Baldewin, ons Graven zijn 't, ons Helden met Breidel, Zannekin, Hyoens, en de Artevelden. Een leger moogt ge zijn ; een leger zijt ge ons niet, een leger wel in schijn : zijt meer, naar 't oude lied ons oude klauwaertsvolk, ons oude leeuwengilden, met goedendag en dolk, die wonnen wat ze wilden. Vernielt men ooit .tôt stof wat men van de oudheid wist, wij hebben nog, God lof, heel uw geschiedenis ! Ge stut en staaft ons spreuk die zegt, dat in het heden, door u nog ongekreukt, berust het groot verleden. Stierf ooit die leeuwenstam, die klauw en tanden heeft, men beeldt ter tijd een lam, dat voor een schaaphond beeft daar... op Europas' berd ; eer men zijn lijk komt reeuwen ; dan sterve Europas' hert, waar stierven eens die leeuwen ! H. Norda. leJaar — N° 10 Het nummer 10 centiemen Juli (2« helft) 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland belonging to the category Culturele bladen, published in Stavele from 1916 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods