Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

719 0
19 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 19 September. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cf9j38m715/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TWEEDE JAARGANG Aanv <ard door de Cenruur. NUMMER 5 N6 Î42S datum 19-9-18. Aug'islii S^ptember 191 S. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. ONZE PENTEEKENING. Joë ENGLISH De jonge Vlaamsche kunstenaar is met meer! De dood heeft hem uit ons midden weggeroofd, als een dief, in den nacht. We hadden hem willen ergensverborgen houden, waar de dood hem zoo vroeg niet zou vinden, zoo men een kostbare schat verbergt, of een edele steen wegduikt. We hadden hem willen bezorgen als 'tbegaafde kind, waarvan men veel verwacht en meent « wordt het niet onze trots, onze roem? » als 't kind dat later zijn volk moet leiden en den weg wij-zen.Maar de nu overal zegevierende dood bracht hem een verraderlijken slag toe. Het broos lichaam lag gauw geveld, en dekloekegroo-te ziel wrong zich gemakkelijk los, om vrij haar hooge vlucht te nemen naar 't ideale schoone; naar 't vurig betrachte goede haar eigen wezen, haar eenig doeleinde, haar zoet en eeuwig genot. * * * De Oud-Studenten van S' Amands college komen hem eerbiedig en dankbaar hulde bieden, en, 't hart in rouwe knielen en bid-den vôôr zijn graf. '7" is hun plicht. Joë English was een echte Vlaamsche kunstenaar, wiens jong ontloken zuiver talent den morgen van zijn ontwaken frisch te lachen stondin de opda-gende zon. En iedereen juichte om 't edel lieve bloempjen, dat baadde in glinsterende dauwperels, en meende hoopvol : wat wordt het te middag, fijn, sierlijk, glanzend, zege-vierend bloeiend, het kopken hoog en fier in 't heerlijke licht? Ach ! waarom moest de storm nu woeden over Vlaanderen? 'T is hun plicht ; want in hem betreuren we 00k den broeder van den leeraar der Poëzis aan 't college, wiens hart wreed-diep zal ge-troffen worden. Mochte, als 't nieuws van 't pijnlijk ver-lies het overige gedeelte van 't Land zal berei-ken ; mochten de deelnemhig en gebeden van zoo talrijke vrienden en kennissen, 00k maar eenigszins, de smarten lenigen der be-droefde famiiie ; mochten ze steun verleenen ' aan de beminde vrouw en de lieve kinderen van den diépbetreurden kunstenaar. '7" is hun plicht ! Vôôr een maand oftvvee, vroegen we Joë English een penteekening te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods