Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

275 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 01 August. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 25 January 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hx15m63w68/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

• 821 Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezelle slreken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. . - - tJitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad. Brussel, Leuvensche istraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad lis in België verkrijgbaar bij fcovengenoemde drukkerij, in IDuitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-Ikantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2.50 mark. En-iele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-lending van het bijblad tôt het (Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen 'de aan 't einde van elk kwartaal 1 te innen som van 4 Pfennig per (vel van ieder nu m mer besteld worden. i .1- < a-[ge. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt et in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattcs zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. in Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durcli die genannte Druckerei, in Deutschland ,n und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2.50 M. vierteljiihrlich regelmiis-ai sig bezogen werden. Die einzeine Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des ;r Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am ld Ende jeden vierteljahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fQr ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. i Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du FuUetin des Lois et Arrêtés, rue de couvain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de ) Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. Mf» 101. 1. AUGUST 1915. INHALT : Verordnung, betr. Ergunzung der Verordnung vom 1. Juni 1915 fllr die Ausfulir von Waren aus Belgien, S. 821. — Hekanntmachung, betr. Stellung von Unternehmungen unter Zwangsverwaltung und Ernennung von Zwaagsverwaltern, S. 822. INBOUD : Verordening ter aanvulling der verordening van 1 Juni 1915 voor den uitvoer van waren uit België, bl. 821. — Bekendmaking betreffend het plaatsen onder dwangbeheer van zekere ondernemingen en het benoemen van dwangbeheerders, hl. 82?. SOMMAIRE : Arrêté complétant l'arrêté du 1« juin 1915 concernant l'exportation des marchandises se trouvant en Belgique, p. 822. — Avis concernant la mise sous séquestre de certaines entreprises et-la nomination de séquestres, p. 823. 1. VERORDNUNG. In Ergiinzung der Verordnung vom 1. Juni 1915 fiir die Ausfuhr von Waren aus Belgien (Gesetz- und Verordnungsblatt N°.84) wird bestimmt : Zu den unter Nr. 1 dieser Verordnung aufgefïthrten Waren, deren Ausfuhr in jedem Falle der Genehmigung des Kommissars des Kriegsministeriums bei m General-Gouvernement fiir Belgien unterliegt, tretèn noch die folgenden hinzu : Chirurgische und andere ârztliche Instrumente, Bakteriologische Geriite, Material fiir bakteriologische Nahrbôden wie Agar-Agar, Lackmusfarbstoff, Scliutzimpfstoffe und Immunsera wie Schutzsera, Heilsera, Diagnotische Sera, Versuchstiere. Ferner : Ziegen, Esel, Maultiere, Maulesel, Ilunde, llaib- und Fertigfabrikate von Hàuten, Leder, Fellen, Pelzen und Gerbstoffen jeder Art. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Brussel, den 22. Juli 1915. — Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Pr. Kr. N° 1845/15 K. Generaloberst. VERORDENING. Ter aanvulling der verordening van 1" Juni 1915 voor den uitvoer van waren uit België (Wet- en Verordeningsblad nr 84) wordt bepaald : Tôt de onder nr 1 dezer verordening opgesomde waren, waarvan de uitvoer in elk geval de goedkeuring van den Kommissaris van het Krijgsministerie bij het Generaal-Gouvernement voor Belgic behoeft, behooren nog de volgende : Chirurgische en andere heelkundige werktuigen, • Bakteriologisch gereedschap, Stoffen voor bakteriologische teelbedden, zooals Agar-Agar, Lakmusverfstof, Schut-entstof en weersera zooals schutsera, heilsera, diagnostiche sera. Proefdieren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods