Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

817107 0
28 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 September. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 02 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6688g8gs1n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

892 - OFFENTLIGHE BEKANNTMACHUN&E'Su — ÀMBTÎLIJKE BEBICHTEN. MINISTERIE VAN N1JVERHEI0 EN ARBEID. BEHEER DER NIJYERHEID» S.ïjst «ier hrcvcSIen, den 15n Juli 19B S, afgelcverd, bij lesloàtcn van het hoofd van het behecr v«or het Ylaamseh bcstnursgebied (Vcrwaltungschef fur Mander») bij den Goarerucur-Gcnci-aal in ttelgië. I i ' , ' ' -|~ i ' ' - ' » -i- i „ _ _— ■ . , -g-. Nr NÀMEN EN WOONPLAATSEN Registratie- Daturn Aard j Hôofdbrevèt, Vêt"1 van de GemacMigde. en^nummer ncte- hrt °°rspl'onk0eflijk br8Tet VOORWERP VAN HET BREVET, brevet. gebbeveteikden. des leggers. legging. brevet, vroegere aanvraag. Anlwerpen. 1918. 273281 Diihoiix, A. (Schooten). J. bevers en C°. 2292 5 I\ lis!)?. — Rielkaaistelscl dienslig voor binnenvaart- Oost-Vlaan- t schepen. deren. 27o28j De Bruyn, K. (Toekomststraat, — 54 25 111 > — Vervaardigen van sigaarljes zonder kleedjc. 71 , Smt-Amandsberg bij ' G eut). Brussel. 275286 Brenta, J. (Paul Gilsoulaan, 9, Id. 191435 2 IV j — Kartonnen doos Schaarbeek-Brussel). 275287 Siret,^A.^(Willemsstraal, 6Î, Id. 191452 2 # > _ Stelsel van planken vloeren in ijzerbeton. 275288 Heuze, G. (Nolarisstraat, 40) A. Wunderlich en C°. 191345 2 > > _ Mijn-locomolief en Weber, E. (Wieleinans-Ceuppens-laan, 149, Brussel). 275289 Troendle, II. (Edward Pfeiffer- J. Bede en C». - 3 > Verb. Hoofdb. 272077. Toostel lot in beweging T)reD«en eener knnst- strasse.5, Stuttgarl-Duitsch- Vr. aanv.Duitschland. hand uewe«in« uleD*en eener kunbt Iand). 3-V1I-1915. 28-IV-1917. 273290 de M. (Nieuwe Graan- G. Van der Haeghen. 191454, 5> Uilv. — Vuurslag of dereelâk ontsleker »»vkt, 20 27, Brussçl), 07-^01 Revnaerts, À. (Beenhouwef- J, Bede en G". 101 i^0 8s» 'Wiedploeg met regelbaar en vervangbaar straat, 58, TienenV mes. 97VW Chaiiteux, J. (Dwarsstraat, 05, Id. < 191 «35 8 > > , Verbetering van de inriclitingen en toestellen Brussel). V001' kiriematografisclie projecties. 97Î095 Paulick, A. (Steplianienstrasse, E. Meyer en C°. — 8> Ve&D. Hoofdb 275278. Koppéling voor tramwegen en spoorwegen. 59, Dresden-Altstadt-Duiisch- 28-111-1918. Iand). 97V,P{ Bennert. C. (Côpenickerstiasse, A. Wunderlich en C". 191439 8> Uitv. Vr.aanv.Duitschland. Werkwijze voor de toepassing van afvallen 10. Grilnau-Berlijn-Duitscli- 30-1V-1917. van leder, lan'd). 27S995 JIOIsmanD, W.-L., juui°r(Hugo G. Van der Haeghen. 19U38 8 . i Vr aanv Nederland. Werkwijze ter vervaardigwg van liouten de Grootplein, 14, Amster- îo-x-uio. raaimverken waarbij het stijl- en regelwerk dam-Nederland). Anlwerpen pen en gat in elkaar sluit- ai-.'iu Eeckels, G. (Paleisslraat, 90), J. Gevers en C°. 2293 8 s > — Zool- en hielbescherming in zaeht metaai. Guider?, L. (Sint-Laureys-strant. (>), De Rraev, J.(Lange Leemstraat, 371) enVander-heyden. D. (Groote Kauwen-berg, 29, Antwerpen), Î75505 Gompels, M. (Grammestraat, 7, Id. — 18 i Verb. Hoofdb. §75170. Buigzame hontên zool. Antwerpen). 1-HM918. 275506 Mees, J.-B. en Arnold, L. — 229-1 20 > Ditv. — Dwarsliggers in gewapend béton met inge- (Ten Dorpelei, 1*, Mortsel). werkte zoolpiaten en in hout ingeschroefde slotschroeven lot vastlegging van de spoor-staven van ijzerenx.egen. 97Verlinden, II. (Wijnegem) en J. Gevers en G". 2i9o iO > i — Manier tôt snelbereiding om oude verzuorde I Verbruggen, J. (Oudc-God). bieren te bekomen. Brussel. 27")M4! De Koninck, W. (Wittenberg- — 191440 9 » > — Toes'el orn het weerslaan van den rook le straat, 1, Sint-Gillis bij verhinderen. Brussel). 27531!i Frenz, J. (Simon Meister- A. Wunderlich en C". 191414 12 j j Vr. aanv.Duitschland. Branddeur, kleppen en dergelijke. roor strasse, 54, Gûln-Nippes- 7-VI-1916. gebouwen, voornamelyk voor zulke die Duitschland). aan cen ontploiTiiigsgevaar ziin biootge- steld. "75316 WustfàlischeGasgKlhlichtfabrik, J. Bede en C". 191112 13 t » Vr. aanv.Duitschland. Werkwijze en inrichting voor het vervaar- F.AV:enDr Killi-ng,C.(Hsgeni. 14-V111-1915. digen van gloeilicliamen voor hangeDd gas- Westf. Delstern. Duitschland). gloeilicht uit gebreide, geweven of op der gelijke wijze vervaardige kousjes.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection