Your search has 375 results

a-z index of titles
  • 1915-09

Filters

Publication date
1915375

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAQSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 5 SEPTEMBER 1915 r tvii » •" Nr 23 Prijs : 5 eentiemen Ondergang (Slot) IV Verzwolgen als nietelingen in de reuzenstad Chicago, waren Liesken en Bruno onmeedoogend meegewoeld in den bitteren strijd om 't bestaan, den ongelijken kamp van den arme tegen den dollar, des te wreeder voor hen, daar ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 4 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.402 DIRECTION & RÉDACTIO ; ! VLEMINCKX, 14 'i\ x An VER s phone 3761 Ge-XoV LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Het Vlaamsche nieuws

Isdag 21 Septembet 1915 Eerste jaarg. Br. 249 Prijs : 5 Centiemea do or geheel België Het Vlaamsche INieuws Hm tait ftngelicht #» veîfprdd NIotwsIMM waa * V«*idby?it 7 «mal per «nnéi abonnementsprijzen per week 0.36 | Per 3 rnaaiiden . r. 4.— | per maand 1.60 | Per 6 maanden 7.68 Per iaar 14.— AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 28. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 8? Septbr. 1915 Gevangenbrieven. genoeg heeft aan zichzelf om een deeltje maar Bruxelles, 2 Juillet 1915. van 't myne mede te dragen. Morrende schuch- Monsieur et cher compatriote, terheid schaduwde over my. Yau myn tbuis komt (Ik vertaal uit het fransch :) Myn deelken goeds ...

L'indépendance belge

S6éme année. No. 216 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI s ONE PENNY® BELGE. CONTINENTS (5 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : TUDOR UOL'SH, TUDOR ST. LONDON. E C. u- PLACE DE BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: j laslfs ® LONDRES, LUNDI 13 SEPTEMBRE 1915. ( 3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS . 1 6 MOIS. 17 SHILLINGS. \ ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

gft-U— —— ANVERS, Vendredi 10 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.407 /fljwREÇTION & RÉDACTION : >4|lf WE VLEMINCKX, 14 s Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1075 Gesetz-und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in BelgiB. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in BelgiS verkrijgbaar bij bovengenoerade druklierij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsclie ...

L'indépendance belge

S6ème année. No. 207 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 OENT1ME8 ADMINISTRATION ET REDACTION : rUDOR HOUSE, TUDOR ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAUX A PARIS : 11. PLACE DE LA BOURSE (311-57 et TELEPH.: 1238-75. LONDRES, JEUDI 2 SEPTEMBRE 1915. f 3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ' ABONNEMENTS . j 6 MOIS, 17 SHILLINGS, ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1001 Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de LezeUe streken \an België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de pontieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Verordeningsblad, ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 22 septembre lîHi'» £3 centimes le numéro 59me année — N° 2(î.'> JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : REDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES : BELGIQUE : H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; a fr. pour trois mois CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 CAND Pour l'étranger, le port en sus TELEPHONE 665 Voir le ,ari' au bas de ,a dernière ...

De Belgische standaard

- i«»o jaar» — N° 148 'Mi Moa-.i «ninn»m»in—»»ii mu m ■■■ n- i»m w.n»■«'«■' - Viji ueiiUemexi ûet n animer Donderdag 9 September 191 b De Belgische Standaard boor Taal an Folk OAGBl^.AB Voor God en H&ard en h&nd Abonnern-entsprijs voor 50 |nammers (2 maasden/ bijjvooruitbïtaliiig : Voor de soldaten : 5,60 Ir. ...

Pages