Your search has 410 results

a-z index of titles
  • 1916-04

Filters

Publication date
1916410

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Beigisch Dagbladl vereerd met het Eereteeken der Fransche Âkademie Drnkker-Ultfevert H. TEMPERE" Atl YLB, Dulnkerkelaan, 62, De Panne. m; «J.I ■«■j» Il mu hm ii.i . mu» «i ■ j«i >jh nvjmm l'i'-xlit uj'i ■ i . -m ,■ i m 11 ■ » !■ ■■■iIiiiimumiu i. .m jm. ihwihhm i iiiw—iihiiii iiimiwiihii ■■ ...

De Belgische standaard

gaamsassa^ Abonnituentspriis : Voor soldâtes : Voor i maand fr. x 35 — Voor s aseas-.tlen ir. 2,5c ■— Voor 3 mjanden h. S.73 Nietr>oldaten in *t iaîsd : Voor 1 te tant! fr 1,75 — V®or 3 maanoess ir. 5,50 — Toor 3 aaaandeîa fr. 5,a$ Niet îoldatcn b".: >0 *1 !srnî t Voor ï in&snd ^."2,50 - Voor 2 wiaandett ta*. ...

Het volk: christen werkmansblad

ZeseaTwmligsîe Jaar. — N, 77 Godsdisns! — Msgezin — Eigsndom Woensdag, Àpril 101G Aile IbriefvrîsEcIiBpEn vracht' ▼rij te icnden aan Aug. Van leeghem, uitgevcr voor de naaml. tcaatech. «Drnkkerij Het Volk», ISev^eeg, n° 16, Gent. voo^ West-Vlaanderens Baston Bor.suyt, Recolletten-itraat, 14, Korfrijk. Bureel van Antwerpcn, Bra-bant ...

L'indépendance belge

I tfime année. No. 87 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: !5 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) mercredi 12 avril 1916. ' f| mois, » =; j Conservation par le Procès. telephone: CïTY 39b0. TELEPH.: j 238-75, venîe à Londres à 3 h. le mardi 11 avril. ( i AN. 32 SHILLINGS, j grr- . . n - ■— r ^ ; ""' » LA ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWACHTEN Vlen zegt dat 't Vlaamsch AlleS VOOF te niet zal gaan.... t En zal I VEERTIEN DAGEN an Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. j|(pa»On détruira peu à peu l'élément germanique enBelgique.tch Rogier 1834). La Belgique de demain sera latine ou nesera pas. (Het ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 27 Avril 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année No 17.600 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

De Belgische standaard

2 Jaar N' 78 M Vyf centiamen ûet nummer Woensdag I2 April 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD ~y-~ZTr> R a c m i p ^ n i /v\ /\ r Jj " S%tlcht«p*Be«tuuFdeï' . — a Ildefons Pecters. Taity Qpsteiïera : M. E. Belpaire, L. Dutsers, V., Van Qrambeekn; P, bertranb Van der schelden, d* Van de Perre, D'J. Van de ^oistynb, Jcul Filliabrt ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

M o l e n D e e k sowie im Geschâfte von V o r s t sind diese Woehe eine groBe Auswahl der verschiedensten Lebensmittel vorrâtig. In Vorât wird Rindfleiseh in Tomatensauce, Karbo-nade, Leberpastete und Ochsenfleisehpastete in Gelée ver-kàuft.H. B. Markthallenpreise. Das Gefliigel verschwindefc immer mohr und mehr vom Markte. Da nun die ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Prij8 per nommer : ?j3or Mgie 3 eoniiemen, Toordra Vmmd# § centiom Telstoon t Redaotie 24V - Mdminittratie 284& Monderda? 1S APBiL IQtfe Drtftster-VItÉttîst*» L Maatschappij H ET LÎCHT H bestuurder ï [pEVlîcK, Udebcrs-Oent . redactie . . ! ADM1NISTRAT1B H00OPOORT. 29, CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRUS BELGIÈ Drie raaandea. . . . . fr 3.2S' ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année • N° 559. ' Ed. B CINQ CENTIMES Dimanche 16 Avril 191C ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les burranx (le peste en Belgique et à l'Etranger «'acceptent que (les abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jaxv. I Avril 1 Jciu.pt 1 Octo» On peut s'abonner toutefois ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ffffe tfagggfee (A) Ikeis W pfennig Belgifcher Rurier ^ruffetets Ztt Setgtf<f)« ffiuttee tîfrfjciaf in Stûlfct taglicf) (aaij Souuiags) itoctœat (bit 3usga6ca A uttb B an'^tt Stontag bormittug). hic CSrftc Stasgobc (A), ta beutifier Sijrift, ctîdiciut icbctt 9îad)mitteg. ©taiisbcilajcn biefet SusgaSc: 2Eitttoo^s „$ie ...

Pages