Your search has 363 results

a-z index of titles
  • 1916-02

Filters

Publication date
1916363

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspapei Telephoon: Central 12 86. W 12 Blatiz. De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnements is. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d. for three months. 2de Jaargang. Nr 20. VRÎJDAG, FEBRUARI 4, 1916. Abonnement voor de Verecnigde Staten, 40 cts. ; Pri^P 1 ...

Belgisch dagblad

le Jaar^an^; DÏNSDAG 8 Fl^BÏ?tTAKÏ 101¥i iso. ias. ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Eollaad 12.50 franco per posfc. Logea nummers: Voor Holland 5 cent voor Bnitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinsegrachfc _ 69, S^lef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN? Van ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 27 Februari 1916 5 GElTTIEMEIsr Tweede Jaargang Nr 15 C1EILLIJSTRRERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar 3T Jl. 2s/L ILIBBL AD A.anico-cid.iQ'iricrQii : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Bejrafenisbericht 5.00 Laster en leugens ...

Pages