Your search has 410 results

a-z index of titles
  • 1916-04

Filters

Publication date
1916410

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gèBie Année IV®. 549 a cents no centimes) Lundi 24 avril I9ÎC L'ECHO BELGE L'Union fait la Force Journal Quotidien du iratin paraissant ers Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les Iettces doivent être adressées ai! bureau de rédaction: N. z. VOORBUSGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

WET- EN VEROR DEN I NGSBLAD voor» de bezette streken van BeJaië. INHOUDSTAFEL DEK WETTEN, VERORDENINGEN EN BERICHTEN van den 1" April tôt den 30n Juni 1916. (Yun n1 195 <«t en met nr BBUSSBL. Uitgegeven door de politieke at'deeling bij den Generaalgouverneur in België. Aanvragen om enkele nummers moeten gestuurd worden : voor België, ...

Pages