Your search has 485 results

a-z index of titles
  • 1917-02

Filters

Publication date
1917485

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4™e Année - N. 868 - Ed. 3 CINQ CEHT1HES Mardi 27 Février 1917 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Éelgiqne t\ à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jart. 1 Avril ! Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAHD - «a. T£fel»tfcE-MUYI.E MaKavlMwmi, SsSj'BB PAUME 4 »«!!«■•) *»»a< FranliHiti » S?« r»e *® *»«» 6*k.«M8 OPSYEt. r it'lHiroilUWWf mr»w«lt, il, C«US|t - —• —'-» ■ . . v ■— RF.CHT DOÛR, VRIJ £N VRANK ♦ •* ♦ #• VOOR GOD ÉNi VOLK EN LANO I AHOKMtWEMTEM ttttotQf. Frankrijl tuMlaixa «a ...

Het volk: christen werkmansblad

Zeven en Twinligsle Jaar. IL 46. Sodsdiesst — Hnlspzin — ElgeMom Zalwda» 2 4 Februari 9911 AJle briefwisselingen rraoht-vrij te zenden tan Aug. Van Isegliem, uitgever voor de naaml. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt, Recolletten* 8traat,li, Kortrjjk. HET ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4" Année - N. 869 - Ed. 3 CIKQ CENTIMES Lundi 19 Février Î917 ABONNEMENT POSTAL, ÉO. ] Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4M - Mit. £00 Les bureaux de- poste en. Belgique ef à rEtranger ifac,-estent que des abonnements TRIMES FRIELS; ceux-ci prennuit court* les ÎJan'v. I: Avril 1 Juillet l Octob. Or peuts'a-bonner toutefois ...

De legerbode

20 Februari 1917 Nnmmer 385 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvangl tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. IN ITALIE Ifi Italie hebben de ontvoeringen van Belgeïl Vrij wat ontroeringen verontwaardiging verwekt. Van den begine ...

Pages