De Belgische metaalbewerker

311 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mai. De Belgische metaalbewerker. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3f4kk94x9r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

gg De Belgische fjj M Metaalbewerker ÉM MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux : •« EVERSLEIGH," 11, LYNDHURST GARDENS, HAMPSTEAD, N.W. 3 May, 1918. Prijs—prix, HALF-PENNY. LETTRE D'UN SOLDAT. Nous avons reçu à maintes reprises des témoignages de sympathies de nos camarades au front. La lettre, nous envoyée par le citoyen L.L., recevra certainement un bon accueil chez nos membres et c'est pour cette raison que nous la publions : Front, le 6 mai, 1918. Cher Camarade Eekelers, Je vous accuse réception du rapport annuel de 1917 et du Métallurgiste. Je vous en remercie infiniment. Les soldats, anciens-syndiqués et membres du Parti Ouvrier, sont heureux de constater les progrès réalisés par la Centrale des Métallurgistes Belges en Angleterre, Ils remercient de tout cœur les camarades réfugiés en Angleterre d'avoir fait tout leur devoir, et ils espèrent que ceux-ci continueront à faire l'impossible pour l'organisation syndicale. Ceux qui se battent, comptent sur l'action des ouvriers Belges réfugiés à l'étranger. Il ne faut pas, lorsque nous aurons libéré le pays de la tyrannie du Kaiser, que nous rentrions chez nous le front courbé sous le joug capitaliste. Il ne faudra pas que, sous prétexte de reconstruction de la Belgique, nous accepterions d'être les esclaves de nos maitres. Pour cela il nous faut des puissantes organisations syndicales et des travailleurs qui comprendront bien -la grandeur de leur rôle. Aux ouvriers Belges, résidant à l'étranger, nous crions : Unissez-vous ! Instruisez-vous ! N'oubliez jamais la maxime d'un grand ouvrier de la révolution : " L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmc^ ! " Fraternellement à vous, L. L. BRIEF VAN EEN SOLDA AT. We hebben reeds herhaalde malen sympathie-betui-gingen over onze werking ontvangen van kameraden van het front. De brief ons gezonden door kameraad L.L. is wel meldenswaard en wij twijfelen er niet aan of den inhoud zal een goed onthaal hebben bij onze leden : Front, 6 Mei, 1918. Waarde Vriend Eekelers, Ik heb uw jaarverslag van 1917 en de Metaalbewerker wel ontvangen. Ik dank er U hartelijk voor. De soldaten,oud-gesyndikeerden en leden der Werklieden-Partij zijn gelukkig den vooruitgang der Centrale van Metaalbewerkers in Engeland te kunnen bestatigen. Zij danken uit ganscher harte de kameraden, die als vluchte-lingen in Engeland, hun plicht gedaan hebben en hopen dat zij zullen voort gaan het onmogelijke te doen voor de valbeweging. Zij die op het slagveld zijn, rekenen op de werking der Belgische vluchtelingen inden vreemde. Het mag niet zijn dat we, na het land bevrijd te hebben van de dwinge-landij van den Keizer, we bij ons zouden weerkeeren, bukkend onder het kapitalistisch juk. Het mag niet. dat onder voorwendsel der heropbouwing van België, wij zullen aanvaarden, slaven onzer meesters te zijn. Om dat te beletten moeten we sterke vakvereenigingen hebben en daarbij arbeiders die de grootheid van hun taak be-grijpen.Aan de Belgische arbeiders die in den vreemde verblijven roepen wij toe : Veerenigt U ! Ontwikkelt U ! Vergeet nooit de woorden van den grooten voorganger der Revolutie: '■ De vrijmaking der arbeiders. moet het werk der Arbeiders zelf zijn." Met broederlijke groeten, L. L. ONS MEIFEEST. De overgroote meerderheid onzer leden is aan den arbeid gebleven. Op eenige plaatsen hadden sommige onzer vooraanstaande kameraden vrij af gevraagd en gekregen. In Letchworth hadden onze mannen een groot kunstcon-certo ingericht op den lste Mei zelf. De zaal was tôt barstens toe gevuld. Ook de vrouwen en kinderen onzer bondsmannen waren op post. De beste artisten verleenden hun medewerking aan het opperbest gelukt feest. Camiel Huysmans hield de feestrede en gaf de beteekenis van den Hoogdag van den Arbeid weer. In Londen hadden eenige bondsmannen er aangehouden een wandeling te doen naar het graf van Karl Marx waar in naam onzer vereeniging

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische metaalbewerker appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes