Het Brugsch dagblad

648 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Octobre. Het Brugsch dagblad. Accès à 08 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n872v2d58p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Prijs per nummer : 10 centiemen. Dinsdag 22 October 1918. — Ie jaargang. —Nr 18. Verschijnt dagelijks. DAGORDE uitgegeven op het frc den M Septsmber 1918. SOLDATEK, Gij gaat een machtigen aanval doen op de vijandelijke stellingen. Zij aan zij met uwe heldhaftige Fransche en Engelsche Wapenmakkers komt het u toe den overweldiger die sedert meer dan vier jaar uwe broeders verdrukt, terug te drijven. Het uur is beslissend. Overai wijkt de Duitscher achteruit. SOLDÂTEN, Toont u waardig van de heilige zaak onzer onafhanke-lijkheid, waardig van ons verleden, waardig van ons ras. Vertrouwt stellig op de overwinning. Vooruit, voor 't recht, voor de vrijheid voor het roem- rijk en onsterfelijk Belgie. AkW&RT. Die koninklijke oproep is aanhoord geworden. Onze zegepralende troepon volgen den achteruitwijkenden vijand op de hielen. Weldra zal gansch Belgie vrij zijn,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Brugsch dagblad appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brugge du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes