Votre recherche * a donné 374 résultats

a-z index des titres
  • Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Filtres

Série ou titre

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I .jQe JAARGANC, Nr G90. îymANPAG, 8 QQTOBEfr. HET VADERLAND Kleins aàs&ondigingen : 1 fr. per regel Groote i<3. bij overeenkomst o Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belglsch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Êcus, 3 LEO VAN COETHEM, Directeur H et Biaamer : 5 centiem (Front ea Frankrijk). 10 eentiem ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HETVADERLAND Sooteaankt>^diginge"crfenkomft Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 10 centiem (aûdere landen). Dienstaanbiedingen : vodf gercformeer- Par maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GOETHEM, Directeur Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. v. ' .... i:£ - ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

3ae tJAAKEATCQ, Nr 7Û1. . "wu^SDAB^f 0CtO"feÊ& *ÏWT. HET VADERLAND Kleine aafikottdigingen : î fr. per regel Groôto id. bij overeenkomst Dienstaa&biedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, S LEO VAN GOETHEM, Directeur Hat nnmmer î 5 centiem (Front en ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

3de JAARCANCj Nr 702. PBNPfiBPAQ, 11 OOTOBER 1917/ HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Belgisch dagblad, voorloopig te Parfis, 3, Place des Deux-Éeas, 3 — Dienstaanbiedingen : voor gereformeer- « Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GOETHEM, Directeur Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr« OP HET WE8TERFBONT A/WW\ > Vijandelijke nederlaag in de Aisne en in Champagne «. gHevige ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

«de JAARGANG, Nr 705. _ONÛAG, 14 OCTOBER 1917 HET VADERLAND Kleine aankondigingcn : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. BeSgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : S centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen) ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

■ ciSe JÂARdAfTdj Kr 706."\ HET VADERLAND Kleine aahkôfidigingen : 1 fr. per rej Groote ià. bij overeenkon Dienstaanbiedingen : voof gereforme den kosteloos. Belgiscb dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHËM, Directeur Hat ftafemer : < canfsrs (Front en Frankrij' 10 centism (and»re landeu). Pe? ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Jde JAÂ8ûÂN( Nr^OT. PfNSDAO, 16 OCTOBER 1917, HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Bet nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

xiéîûe aâûkôUdîgîngen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformcer-den kosteloos. Belglsch daghlad, voorloopîg te Parljs9 35 Place des Deux-Écus, 3 LEO YÂN GOETHEM, Directeur Bet nummer ; 5 centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem'(andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1^8 JAAR C ANC, Nr 709, ÛÛN DEftDAC, 18ÔCT OBER 1017. HET VADERLAND LBeine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dlenstaanbiedingen : voor gereformeer- Belgïsch dagblad, voorloopig te Parïjs, 3, Place des Ûeux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Hct nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

saraAXRCANC7Tïr 7IUT VR1JDAG, 19ftCtOBER 191?1. HET VADERLAND Kleîne aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgiseh dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frânkrijk). 10 centiem (andere ...

Pages