Votre recherche * a donné 35 résultats

a-z index des titres
  • De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

Filtres

Série ou titre

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

1 I 1 ...III I ■ mil IHIITI i m «Mil. I I imi-i himiwi irru irai - - i i ' «*> Eenig officieel orgaan erkernl door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ Uviii^ viiirivwi ui 1 - — ! ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per Jaar voor de maatschappijen. 5.00 part icu ll e ren 8 00 HET BUITENLAND. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappiien. „ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de m aatsch a ppij en 5.00 ,, ,, particulieren 8 00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elt abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e jaargaî Nummer 4« Antwerpen, 24 Januari 1914. DE DUIVEN VEIEND • Eenig officieel orgaan erkend door den Sladsbond en de aangeslotene Maatschappijei ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen .. 5.00 PARTICULIEREN .. 8.00 HET buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elk abonnement rs vooraf bctaalbaar en eindigt o] 3] December van ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 5, , Antwerpen, 3i Januari 1914. Eenig offideel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ o o ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op Si December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Iaargang. Nummer 6 Antwerpen, 7 Februari 1914. DE DUIVEND VRIEND Eenig offieieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , I ï <-7 ABON N EM ENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 HET BUITENLAND. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3j ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 7 Antwerpen, 14 Februari 1914. DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTS PRIJS : FB 6.00 per jaar voor DE maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 HET BUITENLANO VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elli abonnement is vooraf bttaalbaar en eindigt op il December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e I AAR(iANG. \!TT1WMPR 8 Antwerpen, 21 Februari 19x4. ■'1^ V. _ j Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , o - - o ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particul1eren 8.00 het buitenland voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op 3] ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer g Antwerpen, 28 Februari 1914. Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. * ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. 5 00 particulieren .. 8 00 het buitenland voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en emdigt op 3i December van bel abonnementsjaar ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Iaaruang. Nummer io Antwerpen, 7 Maart 1914. . — Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , ABON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de M a atsch a ppij en. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elli abonnement îs vooraf bctaalbaar en eindigt op il December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , UVIH^ V A * I r"* WW* VI ^VtMll ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN . 5.00 PARTICULIEREN .. 8 00 HET BUITENLAND. voor Hollano Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3i December van het abonnementsjaar Afzonderlijke ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e jaargang. nummer r3 antwerpen, 28 maart 1914. DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. „ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICUL1EREN .. 8.00 H ET BUITENLAND. voor HOLLAND Fr. 6 00 Elk abonnement îs vooraf bitaalbaar en eindigt op 3i December van ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , u <-j A BON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEK. . 5.00 PARTICULIEREN .. 8.00 HET BUITENLAND VOOR HOLUANO FR. 6 00 Elit abonnement is vooraf belaalbaar en emdigt op ij December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nutnmers i5 ...

Pages

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...