Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 42 5 September 1015 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIK VAN :: " ALLERLEI ■„ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENl) v * ALLERLEI fi' - "fî VORIGE NUMIVI^KS VAN :: " AtLET&il „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN ,BIJ :: DE VERKOOPEKS :: • Lezing voor het Christene Vlaamsche volk I7EE1CSLAS, Prijs 5 ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 28. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 8? Septbr. 1915 Gevangenbrieven. genoeg heeft aan zichzelf om een deeltje maar Bruxelles, 2 Juillet 1915. van 't myne mede te dragen. Morrende schuch- Monsieur et cher compatriote, terheid schaduwde over my. Yau myn tbuis komt (Ik vertaal uit het fransch :) Myn deelken goeds ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 23ME ANNÉE. MERCREDI 15 SEPTEMBRE 1915. N°- 258. laTgrande guerre. lA RUSSIE ET LA PRESSE ALLEMANDE ' -LE DEPART DU GRAND-DUC—LE BUT DES ALLEMANDS—LE BOMBARDEMENT SUR LE FRONT OCCIDENTAL—AU PARLEMENT ANGLAIS —UN SOUS-MARIN ALLEMAND COULE -L'EXPULSION DU DR DUMBA — ENCORE UN ...

De Belgische standaard

- i«»o jaar» — N° 148 'Mi Moa-.i «ninn»m»in—»»ii mu m ■■■ n- i»m w.n»■«'«■' - Viji ueiiUemexi ûet n animer Donderdag 9 September 191 b De Belgische Standaard boor Taal an Folk OAGBl^.AB Voor God en H&ard en h&nd Abonnern-entsprijs voor 50 |nammers (2 maasden/ bijjvooruitbïtaliiig : Voor de soldaten : 5,60 Ir. ...

De Belgische standaard

...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mardi 28 septembre IDIi'i Es centimes le numéro 39me année ■ N0 271 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; 'S fr. pour six mois ; a fr. pour (rois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TPI PPHniMF «fi* ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 19 et Lundi 20 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.415 DIRECTION & RÉDACTION : ï^., 14;RLE VLEMINCKX, 14 ANVERS fe0 ?1 • -■< ' /Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

Les Nouvelles Journal belge quotidien publié å Maestricht par un groupe de journalistes liégeois. 1 — __ - - r- j Rédaction et Administration: / Hollande* 1 florin ) Annonces: 5 cents la ligne. 1 å 10 lignes: 50 cents. "•T-Ä Maestricht. Aboiineineilt: Angleterfe: 3 shillings par mois. 'MJäS$ZZtt\SSU* Téléph. Interc. 417 | FranCe'. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-lHtgeeîstef fora; Maatschappij HET LÎCHT bestuurdert P, PE VISCH. Ledeberg-Gent . . REDACT!£ . . ADMIN1STRATIE f'OQGPGORT. 29. CENT Orgaan de/9 Belgisohe Werkliedertparhj. — Verschjjnende aile daqen. ABGNNEMENTSPRIJik BELOIE Di-îc roaanden. . . . . fr. 3.25 Zes maarcden . . , . . fr. 6.50 Eenjear. ...... fr. 12.50 M en abonneert ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAE Zondag 5 en Maanâag 6 September 1918 W 211 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Burselen te OeraS sir 18 Ketelvesi Beficbt aan delezeps Iledea verschijnt uw blad op zes toladzijden. De prijs, met hetbijvoegsel, blijft twee centiemen* De Kantien van den Soldaat Jl *• • €301 en 6302. — M. Vercruysse de Solart, Gent. Voor ...

Vooruit: socialistisch dagblad

" ' ■- —---~ "3I—!VW -.WflTMVrrT—i 31* 3aar — W» 24® Prijs por nommer : voor BolgiS 3 centiemen, vooi don Vreemde5 centiemon TsIsîoot : S«8ac4ie 247 » Administrai!» 2345 fihi^r 7 »ai*. Drukstor-Uitgeeïsîef Sasar Maatscbappâj H ET LiCKT Jscsï«nr<8ar s P. DE V1SCH. L®dcb«rg"Genî •» «. REDACT12 . ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 27. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1? Septbr. 1915 Oude, ware gezegden. Geen enkele Belg, hoe bekrompen en hoe ver-franscht hy ook zy, zal het durven betwisten dat wy ons volk door onze beweging willen wakker schudden uit den langen sluimer der onverschil-ligheid en dat wy het uit de nacht der onwetend- Œp ...

Pages