Jouw zoekopdracht * heeft 35 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

Filters

Reeks of titel

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. ■IuMMER l5. Antwerpen, ii April 1914. DE DUIVEN VRIEND ■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , <_> <*-> ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particulieren .. 8.00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf betaalbaar ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , ' ABON N EM ENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particul1eren 8 00 het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf bilaalbaar en eindigt op 3î December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaakgang. Nummer 17 Antwerpen, 2^ April igi4- Eenig offirieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particuueren 8 00 het buitenlano. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnemen! îs vooraf bitaalbaar en eindigt op 5i December van bel abonnementsjaar ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN _ 5.00 PARTICULIEREN 8 00 HET BUITENLAND. VOOR HOLLANO FR. 6 00 El 11 abonnement is vooraj bttualbaar en eindigt o; il December van bet abormementsjaar Afzonderlijke uummers i5 centiemen OPSTELRAAD: DE ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

- Ecnig offiçieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. * ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. VOOR HOLLANO FR. 6 00 El 11 abonnement îs vooraj bilaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Alzonderlijke nummers i5 ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door dcn Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. ABONNE M ENTSF»RIJS : F R 6.00 PER J A A R VOOR DE M A A T SC H A F=» F» IJ E IV _ 5 OO .. .. .. .. PARTICULIEREN S.OO .. .. .. H ET BUITENLAND VOOR HOLLAND F F» - 6 OO El k abon neuioni is i r j/ en eindigt o 3a Decembcr van hct abonneuiesiisjaar OF-STELRAAD ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

; — -^,1 ■ Eenig officieel orgaan erkend door den Sladsbond en de aansresiotene MaatschaDDiien. - * ______ ^ * * * ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : AANKONOIGINQEN £ r- ^ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUrrRRTI FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPUEN. G E 8 lî O E tD F I? ^ H T F T t t r M Q die bestendig moeten verschijnen, prijs bij ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 22 Antwerpen, 28 Mei 1914. DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aanïeslotene Maatschaooiien. ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 ,, „ „ ,, particulieren .. 8 00 het buitenland. voor Holland Fr. 6 00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3i ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaaruang. Nummer 23 Antwerpen, 4 Juni 1914. DE DUIVEN VRIEND • Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ ' _ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN. 5.00 PARTICULIEREN .. 8.00 HET BUITENLAND. VOOR HOLLANO FR. 6 00 Elli abonnement is vooraf biiaalbaar en eindigt op il December ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 24 Antwerpen, 11 Juni 1914. isissai • Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN. . 5.00 „ PARTICULIEREN .. 8 00 HET BUITENLANO. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement îs vooraf btlaalbaar en eindigt op 3i December van bel ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaaa erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , 1 ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : A AN KON DIGI N G E N _ DE BUREELEN ZIIN GEVESTIGD TER DRUKIERIJ , . . . ... ... FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN. r F fl 15 O P (O T « Ç flTPT TTTMC bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst c nn ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

T 33cJaargang Antwerpen, 25 Juni 1914. Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. Ellw inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voorzijn schrijven in ons blad schappijen gratis opgenomen. ABONNEMENTSPRIJS : fr. 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ ., ,. ., particulieren .. 8.00 het ...

Pagina's