Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HEIDEHOF door AGATHA DE H A AN. (Vtrvolg.) fc—OOIETS als ik zeker," zelfoverschatte Fik. Hij kôn het n'et 'le'Pen> hij môest lachen, 't was hem de lippen overgerold voor hij 't wist. Van Brecht.... en Fik! licht en donker! ,Ji si ,.De man is stellig bang ervoor zich te vergissen bij z'n keuze en heeft zich daarom maar liever lang ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

'il MAART 1914 • — 48e JAARGANG — N°- 24 DE HOOGEERW. HEER W. H. BEIJS, Kanunnik van lut Kathedraal K a pi fiel van Roermond en pasioor-deken van Gu/pen, die dezer dagen zijn gouden Prieslerfeest met luister ...

Pagina's