Jouw zoekopdracht * heeft 195 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

Filters

Reeks of titel

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

' — 1 ■ 1 111 V • OITGAVE. /S-y-DRUKKELRtJ .DIL»SPflRR.fSL5TAD • • • HassaulaaN t£). HflflRLLM H rj Jî»r. G. A. A. ALTING VON !ï* GEUSAU, (R.-K.) Oor'og, ^ A. F. IDENBURG, S A Koloniën. ry<y Mr. S. DE VRIES On. Financién. ■ Prof. Mr. AALBERS^^^H^^^^ K.-K.) Arb^d. ~ Jhr. Mr. CH. RUYS DE BEERENBROt'CK, R.-K.) -Premier en ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-DRUKKERIJ .DE-.J5PAR fcfSLSTAD • • • HASSAULAArt f£>. HAARLE.M~n| DE VREESELIJKE SPOORWEGRAMP BIJ WEESP. De vreeselijke spoorwegramp, welke Vrijdag 13 dezer bij de spoorbrug over net Merwedekanaal bij Weesp heeft plaats gehad, is de grootste ramp die tôt hiertoe op spoorweggebied in ons land is voorgekomen. Zij heeft ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE |l ♦ UlTGAVE. /S-V-DRUKKE.R1J .DE,»SPARfcNE.5TAP • • - Ha&saulaaM *+£>. HAARLEJ*p-)| HET NIEUWE R.-K. ZIEKENHUIS TE OLDENZAAL, dat op 21 dezer officiëel werd geopend. Hierboven een kiek van het fraaie gebouw. DE R.-K. MILITAIRENDAG TE BREDA. In de afgeloopen week werd te Breda een ...

Pagina's