Jouw zoekopdracht * heeft 195 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

Filters

Reeks of titel

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

—■ LL£L XTfXT ~^rrrk J ikj k^finrl ih i\. rtir^rrkY. .DÎ\,. —M LMX^i> .ryv ^rxr y.r>, :r^rfrit, .An.. HbfrH rH n zVJC: MGR. J. J. HOPSTAKEN, geheim.kamerh.eer van Z. H. Paus Pius X, officier in de Orde van Oranje-Nassau, kanunnik-theologant van het kathedraal kapitiel van Breda, président van het Groot-Seminarie ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

18 JULI 1914 — 48e JAARGANG — No. 41 DE ROOMSCH-KATHOLIEKE PADVINDERS IN T1LBURG. (Zie ons bijschrift op blz. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

-^ JUL1 1914 — 48c JAARGANG " -~- No. 42 OVERSTE THOMSON'S U1TVAART TE AMSTERDAM: Een drietal mooie kicken van deze indrukwekkende gebeurtenis. Boven links de familie van den overledene in het rouwpaviljoen gedurende de plechtigheid: van links kapitein Thomson met diens echtgenoote, mevrouw de wed. Thomson en haar dochtertje; rechts: de kist ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE i AUGUSTUS 1914 — 48e JAARCANG — No. 43 JUX 1IL.1 I\vy i i 11 ■ I\ L 1J X\ I ALLIO 11L1 L,WW . De „kleine eetzaal", in het nieuwe gedeelte van het paleis, met décor aties van den Rotterdamschen kunstschilder F abri. Deze zaal wordt dagelijks door de Vorstelijke Familie gebruikt. Boven een mooi kijkje op den ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE " ■ ■ ■■ ■ i ri i — ir.i. ( w< mw , .rm n m m i m + <* m * ^ *, ,A <B 15 AUGUSTUS 1914 48e JAARGANG No. 45 1^. .„■ . -, " - -- : Z. D. H. MGR. HENRICUS VAN DE WETERING, Aarlsbisschop van Utrecht, die heden — onder zoo droevigc oinstandigheden — zijn veertigjarig priesterfeest herdenkt. (Foto C. J. L. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIE KEILLUSTRATIE »n «■* ^ *- » ^ *.—a A fc.< 15 AUGUSTUS 1914 •■»• ■ -^ >. ,i ^ i »,. > *■- -48e JAARGAN( Z. D. H. MGR. HENRICUS VAN DE WETERING, Aartsbisschop van Utrecht, die heden — onder zoo droevige omstandigheden — zijn veertigjarig priesterfeest herdenkt. (Foto C. J. L Vermeulen, Den Haag, Rotterdam, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

Lxk .iatxt „< irk iy / nel^hrn. ^u Axwk^ .a jJnrrTki. *cxrv, \niiL . Zi , *qll ^>cp.goi,, ,11 jxkLk xx_x/£ MIMIMM MGR. J. AELEN, y an de Congregatie van Mill-Hill, A arisbisschop van Madras, die op het oogenblik le Tilburg, in zijn geboorlestad, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

29 AUGUSTUS 1914 — 48ste JAARGANG — No. 47 Z. H. Paus Pius X z. g. Overleden 20 Aag. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 5 SEPTEMBER 1914 — 48e JAARGANG — No. 48 ■ DE NEDERLANDSCHE LIEFDAD1GHE1D EN ONS ROODE KRUIS IN ACT1E: Boven: Belgische gewonden, in 7 IJrsulinenklooster te Eijsden door de nonnetjes verpleegd; beneden: 'n groepje herstellende Duitsche gewonden in het hospitaal te Maastricht aan den ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE Z. H. PAUS BENEDICTUS XV, in het Conclave op 3 September jl. tot Paus ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MIJ 1S DE WRAKE door Mevr. J. R. VAN DER LANS. (Vervolg.) EZE bezoeker liet zich de versnapering, welke Rika opdlende, goed smaken en had met beide dames een onderhoud dat zoowel aan mevrouw Hélène als aan Rika vreugdebetuigingen ontlokte. Bijwijlen staken ze de hoofden bijeen als drie samenzweerders, en Rika's oogen schitterden, toen ze met ...

Pagina's