Jouw zoekopdracht * heeft 782 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

le r é g aargang VRIJDAG ÎO DECEMBER 1915 lYo. 74 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland 12.60 franco per post. Loaee nummers: Voor Holland 5 cent ♦oor Buitenlaad 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht __ 69, Telef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr, TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIÈN"? ...

Belgisch dagblad

jsde Jaargang*. fWOENSDAO ?0 JUNI 1917. INTo. 5234. ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Nederlac ' 12.50 franco per post. Los: jxummers. "Voor Nederland 5 een 1 voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraafc 21 Telefoon Red. en Admin. 743 BEIGISCH DAGBLAD ADVERTENTIE N. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels ...

Pagina's