Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

I UlTGAVE. N-\/-DRUKKE.RIJ X>£L«SPAflR.NE.5TAD • • • {HassaulaaH *fr£). H AARLE.M^l VAN DE PLECHTIGE OPENING DER VETERINAIRE HOOGESCHOOL TE UTRECHT. (>roep van de officiëele personen, die bij de opening tegenwoordig waren o.a. Z. K. H. Prins Hendrik ; de ministers Posthuma, Plevte en Ort; Mr. Bosch van Oud ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 18 APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 28 BIJ ONZE PLATEN. Het nijvere Nederland, dat zoo gaarne genoemd wordt als het middenpunt van den transitohandel, het land van de reusachtige havens en van het groote rivierverkeer, vergeet wel eens dat zoo hmtpno-pwnnn ornntp en gewichtige deel van het-zelfde land, dat „de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE DE MILITAIRE SPORTFEESTEN TE LEIDEN: Op 22 Sept. l.l. werden te Leiden op het Schultersveld ten baie van het Plaatselijk Steun-comité uitnemend geslaagde sportfeesten gehouden. Ook H. M. de Koningin woonde de feesten bij. Boven: het carousselrijden der 16 officieren der veldartillerie. Beneden: H. M. de Koningin in de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

«—■ ITALIë TREKT TEN OORLOG: KIEKJES VAN HET GEMOBILISEERDE ITALIAANSCHE LEGER: Een lancier in velduitrusting; II. Bersaglieri in de Tyroler Alpen; III. Gardekurassiers op marsch naar de grenzen van Trente; /. Alpenjagers, de moedige bergbeklimmers, in Milaan, trekken op naar de grens; V. motorwielrijders te Rome gereed ont naar ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M DE KONINGIN EN Z. K. H. PRINS HENDRIK, ACHTER HET PALEIS TEN BOSCH IN DEN HAAG GEKIEKT. Fo.o Covéh DECEMBER 1915 5oe JAARGANG — Vo ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

9 JANUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 14 TWEE VEELZEGGENDE OORLOGSKIEKJES UIT ANTWERPEN: Boven: de dienstregeling van den trein naar Nederland wordt aan de deur van het Antwerpensche Centraalstation bekend gemaakt. Beneden: in een van de oorlogslazaretten: een gewond officier bestudeert met behulp van zijn verpleegster de stafkaart van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MONSEIGNEUR DR. H. J. TH. BROUWER, Vicaris-Generaal van Z. D. H. den Aartsbisschop van Utrecht, bij Zijn 40-jarig Priesterfeest voor de „Katholieke Illustratie" gekiekt. 28 AUGUSTUS 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N'V'Drouk.LRU ••• .DE.»SPARR.NE.5TAD ••• HassaulaaH *+£>. HAflRLLM •] .V1AKIAF l t.JN 1IN UiL HLKiUOMAU. Zondag jl. heeft te 's-Bosch weder de plechtige ommegang plaats gehad ter eere der Zoete Lieve Vrôuw als Koningin des Yredes; rechts de plechtige ommegang zelve, door een zeer talrijke ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID. Werkloozen bij de Holland-Amerika-lijn worden te werk gesteld op speciaal daarvoor aangekochte terrei- III!! nen aan het Kralingscheveer bij Rotterdam. DE INSTALLATIE VAN DEN BURGEMEESTER VAN SON (N.-B.) Op rS April j.l. had te Son de plechtige installatie plaats van den nieuwen g burgemeester A. van de Ven. Hierboven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ZE HERKENDEN HEM A AN HET BREKEN VAN HET BROOD naar een schilderij van Léon Lhermitte in het muséum van Schoone Kunsten te Boston. GEBROKEN TROTS door H. B. van der SANDE. „Frederiks!" De grijze boekhouder keek van zijn lessenaar op naar de forsche gestalte van zijn chef, die de deur van 't kantoor geopend hield. „Ja, mijnheer?" ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

j I • OlTGAVE. /S-V-Pruhklkij • • • DL3Pflfll^NLSTflD• ■ • NASSflULAflrt *+9. HAflRLLM • 1 . —————— DE VIOOLSPELER NAAR DE SCHILDERIJ VAN ADRIAEN VAN OSTADE (1610—1685) IN HET MAURITSHUTS TE 'S-GRAVENHAGE. 7 OCTOBER 1916 5iste JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

LIFEDEGAVEN door J. VAN MERLE (Vervolg.) ANIK niet, Blanche, juf tan straks schrijven, terwijl Jean pakt Wil u onze liefdegaven boven leggen, dan hebben ze het meest kans om in de handen van officie-ren te komen," zei Diana. Jean werd geroepen en in korten tijd was het boudoir van Blanche ontruimd en de knecht op de gang aan het inpakken. ...

Pagina's