Jouw zoekopdracht * heeft 376 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 40 Dimanche 3 Octobre Î915 97" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 37 Dimanche 10 Septembre 1916 98° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient éO centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I 20 Dimanche 14 Mai 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN I Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaar^anor, nr 8 Prijs per nummer : 5 c^ntiemen. Zondagr, 25 Februari 1917. □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. { I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Blke medewwker blijft verantwoordtlijk voor ALLE BRIEFWISSELING TI ZENDEN : zijn opstei. __ „ x Ongeteekende brieven of bijdragen worden Naamsche V6St, ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

- 278 — Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote keus van kindervelos. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle ds ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 47 Dimanche 2! Novembre 1915 9T année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 6 Dimanche 10 h évrier 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Ilet nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTIIOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre 2.50 ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. j AANKONDXGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGER LEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Rathoiieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFiCHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

■M0 38 Dimanche 17 Septembre 1916 98° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

| N' 40 Dimanche 6 Octobre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEERBLAD iw IlLEINE AANKOIVDIGIIVGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het numraer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar ineer voor liet verzenden Der nost. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr Par an 7.50 fr Le numéro 0.25 fr 1.75 fr. ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

TweeClQ Jaargang , n1 5, Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondasr, 4 Februari 1917. De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I Voor 6 maanden . . 1,25 îr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekenina- N1 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor ...

Pagina's