Jouw zoekopdracht * heeft 376 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

|N° 33 Dimanche 18 Août 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES [WEEIÎBLAD va* KLEIXE AAi\KONMGL\GE\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. j Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro . ■ 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

- 98 - Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. Groote keus van kerkboeken enpaternosters. GOEDE WASCHZEEP AAN 3,75 fr. DEN KILO. Allé dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leucen. 10/1 Salle da ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand choix de livres ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

SI!MGrX!II MACHINES A C0UDRE SUPÉRIEURES ( MARQUE UNIVERSELLE ! Modèle spécialement recommandé : TÊTE RENTRANTE, TABLE BUREAU, 3 TIROIRS Très grandes facililés de paiement Visitez nos magasins. — Demandez nos catalogues WÊBSÊ& La « COMPAGNIE SINGER » SOC5ÉTÉ ANONYME . 27-31, rue des Fripiers, Bruxelles ACTUELLEMENT: ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 21. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 27 Mei 1917. fM—www>g«BMgi De gazet van Leuven c=nrrxr*K or^otyra^-Trrrr-i^d^r^^^^etHMxiMetcMeiâeieeeiWEe*! 1 ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar , , . 2,50 îr. ] Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naajnsche Vest, 41, HEVERLEE ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 27. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondaer, 8 Juli 1917, De gazet van Leuven 1 ABONNEMENTSPRIJS„: "* Per jaar .... 2,50 fr. -i Voor 6 maanden . . 1,25 fr. J Voor 3 maanden . . 0,65 fr. AlleJBriefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postoheck-rekening' Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 44 Dimanche 29 Octobre 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.00 fr. Per jaar 6.00 fr. Het nummer .... 0.20 fr. 0.03 fr. per nummer meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an 6.00 fr. Le numéro 0.20 fr. 0.03 fr. par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 25 Dimanche 23 Juin 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD VAV IlLEIHTE AANK(MDIGIÏVGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. •1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

S Salis flB ventes ViNKERCKIOTEN * place Marguerite, 6, Louvain Vendredi, à une heure de relevée, grande et belle vente publique. Tous les jours vente de la main à la main. A l'occasion du Carnaval la vente de demain lundi n'aura pas lieu. Moopal ÏAÏKERCKHOVEI Margaretaplaats, 6, Leuven. Yrijdag, om éen uur nanoen, groote en schoone publieke ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

jaw&MtaV ^ S*"' NSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Behee! of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGERLEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 26 Dimanche 28 Juin 1914 96" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 522 — Verkoopzaal en bazar VANKEROKHÛYEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salie da ventes et bazar VANKERGKHOVEN Bazar de jouets. — ...

Pagina's