Jouw zoekopdracht * heeft 376 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 28 Dimanche 11 juillet 1915 97 année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

[N° 17 Dimanche 23 Avril 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAÏN — Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

IN0 6 Dimanche 6 Février 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LQXJVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Eerste Jaargang, nr c Prijs per nummer : 5 centiemen Zondasr, 24 December 191( De Gazet van Leuven Atoonnementsprij s : Per jaar . . . . . . 2,50 fr. □ Voor 6 maanden 1,25 fr. Voor 3 maanden .... 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) AANKONDIGINGEN : Naar overeenkomst. BOEKBESPREKING : Het inzenden van ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 555 - I ASSURANCES. Incendie, vie, accidents, vol, glaces, achats immeubles en rentes viagères, par Compagnies de 1er I ordre. — Conditions avantageuses. — S'adresser à M. PROVOST, huissier, I Marché-aux-Grains, 21, à Louvain. 489 27 I Sehrljîswsrkers en Meubelmakers ! I ALLE SCHOONE MOLUREN verkrijgbaar bij : 826/4! ■ Jos. ...

Uilenspiegel van Leuven

T Abonnementen : Een ;aar, 5.00 îr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. LEUV EN 1 BEHEER en QPSTKLR A AD : 41, CAPUCIENEN VOER. LEUV EN. •* Begraaft men Uiteisjnegel,de geest, % •• • in Nele, het hart van • • • loeder Vlaanderen? Zij oek kan slapen, maar sterven niet I Begraaft men Uilenspiegel, de geest, en Nele, het ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 10 Dimanche 8 Mars 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES m L'ARRONDISSEMENT DE LOIJVAÏIV Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest. Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards ...

Uilenspiegel van Leuven

BEHEER en OPSTELRAAD : 41, CAPUCIENENVOER. LEUVEN. Elk medcwcrkftf is .verantwoordelylt voor zijn opslelien. Toen Van Cauwclaert in zijne laatste redevoering in Ilolland ongeveer deze diope woorden uitsprâk : We gaan naar eene revolutie, zoo we dit met voorkomen door eene snelle evolutie, dan heeft hij bewezen eeïï klat'en blik te hebben in do ...

Uilenspiegel van Leuven

Ahonnementcn-: Een iaarv 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Klk medewerker » YeraBtwnardelijk foor zàja opstelk». Hoe de Franskilionsche Tronie's veranderen l * v M j het lezen van Vlaamsçhe overwinningen. ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS Belglii : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Vîen schrijft in bij het Beheer oi op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 15 Dimanche 14 Avril 1918 100" année JOURNAL DES PETITES IfflES WEEKBLAD v\\ KLEINE l\\K(ni)I(;i\GE\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Pagina's