Jouw zoekopdracht * heeft 376 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Leuven

Filters

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang\ nr 39 Prijs per nummer • K centiem. sn ^cntvaaro * Zondag\ 30 September 1917, De gazet van Leven W ii □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 îr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. } i Voor 3 maànden . . 0,65 fr. SS^alle Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening- Nr 242 Bike ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

Negende Jaargang. Zatcrdag 18 April 1914. Nummer 16 (met bijvoegsel) INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaar s Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren Losse nummers 10 centiemen. i AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGER LEVEN Algemeen Weekblad voor ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 51 Dimanche 23 Décembre 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LQUVAIN JU' -te—J ^ JLr -fcL. IFW? -A-J ABONNEMENTSPRIJZEN. Per triraester 2.50 fr. Per jaar * . . . . 7.50 fr. Ilet nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTIIOUT, Diestsche ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

IN0 33 Dimanche 13 Août 1916 98" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient ■ 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Uilenspiegel van Leuven

Ahonnementcn-: Een iaarv 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Klk medewerker » YeraBtwnardelijk foor zàja opstelk». Hoe de Franskilionsche Tronie's veranderen l * v M j het lezen van Vlaamsçhe overwinningen. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 15 Décembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Salle dâ ventes et bazàr VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Tous les jours vente de la main à la main. Place Marguerite, Louoain. 22/1 Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. Salle de ventes veuve J. Dewit rue de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 17 Dimanche 25 Avril 1915 97 année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETI ! ES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 49. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 9 Deserafeer 1917. t Abonnementsprljs : Per jaar . . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0,65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 148, Naamsche Yest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven ïlke med»w«rker blijft v»rant-woordsijjk voor ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 38 Prijs per nummer ; 5 centiem. Zondag, 23 September 1917. De Gazet van Leuvan — %✓ - — ■■■immiw—■■■ ■ i iimn m wwwmhwim»'iim>i i imiii»;miiii □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—j Voor 6 maanden . . 1,25 fr. ! Vonr 3 maanden . . 0.65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, ...

Pagina's