Jouw zoekopdracht * heeft 97 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Poperinge

Filters

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar -N° 16 (3 3) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1708-27-11-18) 1 en 15 December 1918 De poperingsche Keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. j Verschijnt (aïs 't kan) * 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

3ie Jaar—N° 17 (34) Nagesien.door de Krijgsoverheid Nr 1753-16-12-18) 1 en 15 Januari 1919 De Doperingsche Keikop der\ f0Wrjnç/nâà-^s ir^tj^efér' ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : • KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N 9 Nagez-ien cloor de Kr 'J.gso ver h cid 15 ôogst 1917 De Poperingsche Keikop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. . Verschijnf 2 maal le maande BEHEER E. H. iiul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G, Herpelinck, brank. G 171 H. A. Baert, Nooi'dstr.. 13, Pop. A AN ONZE LEZERS Ons Nr 8 van 1 Oogst ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° E Nagezien door de Krijgsoverheid. 15 Juni 1917 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't léger. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgérs: 2.00 fr. Verschijnt 1 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 H. A Baert, Koordstraat,13,Pcperingli; AAM ONZE LEZERS. Nieuwe ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Mei 1917 N° 3 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Bàheer : S, H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30/j. M. Gasp. Hsrpelinck, brankardier Belgian field hospital. AAN ONZE LEZERS. Ons bladje verschijnt aile maandeii en wordi ïcostoloos gezonden naar de soldateu van Poperinghe (binnen en buiten sUl.) Tôt heden hebben ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Pagina's