Jouw zoekopdracht * heeft 191 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Stavele

Filters

Sint-Rombouts

Nummer 2 September 1916 SINT-ROMBOUTS Maaniad voor stufaîen en oud-studEUten «an S'-Rsiontscolleje te MecheSen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Pie vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door: E. H. Boon, aalmoezenier B.63 en E. H. Belpaire, aalmoezenier, B. B8! Ons Blad. Ons eersle ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

SUPPLÉMENT au Numéro de Juillet-Août 1917 du Sint-Amands Studentenblad Nous sommes heureux de publier un long rapport sur les premiers mois de l'occupation Allemande de notre chère et vaillante ville de Courtrai. Le Docteur Etienne Debbaudt a demandé à son père, qui connut de longs mois d'une dure captivité en Allemagne, et qui est ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TVVEEDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-ÂPRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Froilad voor studenten en oad-studenteii van Sint-Amands eollege te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Een nieuwe Veelhelovende ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWFFDF. IAAk>(-;AA'r, NIJMMF.R Aanvaard door de Censuur. . N° 208 datum 7 Februari 1918 FEBRUARI 1918. Sint-Amands Studentenblad FroÉlad voor stiidenten en oud-stodenten «a» Sint-Amands colleje te Kortrijk Verschiint als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenièr, Z 203. Frontbladen — ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad Frsntblad voor studeiten en oud-studenten van Sint-Amids college te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, D 268. ZALIG NIEUWJAAR ! En dan ziet ge voor uw oogen een weme-ling van net aangedane fijn uitgeborstelde heeren, rijk versierde vrouwen, ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op tiet vreemde VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor Bclgië en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten Beigië en Frankrijk ; 2,50 fou UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLF2F VRU DOC R UW .OOOD è. v. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van Ryckeghem ...

Onze gazet

...

t Nieuws van St Truiden

...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

KZOrsTIDNTGr-lNrXJlN^I^ER. le Jaar —H0 6. Het nummer 1H eentiemen April (1« kelft) 1918 ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERÎIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven aU het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2eJaar — N° 2 Het nummer 10 centiemen Februari ...

De Bilsenaar

Nnmmpr t JUNI 1918. DE BILSENAAR \î ^ TEN UIT ' ' HBT KABOTSENLAND ,, 9uw- en frontblad voor de soldaten van 7 Kanton BILSEN. — verschijStîT'zSo mogelijk maandelijks, met de goedkeuring der krijgsoverhejd. j Bestuurder : A. HANSSEN, aalmoezenier Z 290, I Bat0". Briefwisselaars: J. Simoens, Serg. Z 3g, 8e Komp. (Bilsen) — J. Hensen, Z ...

De Bilsenaar

Nummlr 3. A V V X V November 1918. DE BILSENAAR >3i[iT3noig st> g-tGs.sJ-ifim-.n;.; Isri :jno «fifi Censeur n' 1424. Kostelo&s Gouv.- en Frontblad voor de Soidaten van 't KanîOn Bilsen . MET DE T0ELAT1NG OER KRIJGSOVERHEID . BESTUURDER : A, Hanssen, Aalm. Z. 290 I. Tot onze Lezers N° 3 van ons frontblad werd reeds begin september aan ...

Pagina's