Jouw zoekopdracht * heeft 191 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Stavele

Filters

Onze gazet

...

t Nieuws van St Truiden

...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 6 SEPTEMBER 1918 MET TOELATIXG DEP. KRI.TGSOVERHEID N* 120 - - 14-8-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE .... voor Vrijheid ook ons laatste goecl en bloed !... Strijdkreet. Gesticht door : Maurits Van de Walle (Eine) Z. 94, 5e K'c Adhémar De Surgei.oo.se (Gavere) Z. 17. 1914-1918 't Is zoo eene troostende- opbeu-rende ...

t Nieuws van St Truiden

...

t Nieuws van St Truiden

...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 11. October 1916. 'TNIEUWS van STTRUIDEN oorloysblad voor soldaten van S1 Truiden en omstreken. Opstel bij : X. MOLHANT (kapelaan a) S' Marten St Truiden), nu: Aalmoezenier B 211, S,ie groep, veldleger. Beminde Makkers, Novembermaand brengt ons aan twee groote feestdagen : Allerheiligen, 't feest van al de Heili-gen, van al de christenen ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klem land kan groot zijn Eendracht E«n land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MU YLE, 17, Ru« de Vie, Calais (France). D« bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

t Ie Jaar — N° 2. Het nuramer 15 esntiemen Fetruari (lste Kelft) 1916. ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 4. met toelating der krijgsoverheid n' 863 — 12-6-l8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Diet geen taal heeft is geen naam weerd. Gesticht door: Maurits Van de Walle (Eine) Z 220,9e Kie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. > » ^ nA r> <->n firt m - - - — — - - - — —— — . . . Met vertrâagd uitkomen ...

De Marckenaar

Nr 9 15 April 1917 De Marckenaar Voor Qod en Vaderland. Opsteller: R. De Brabandere, hulpdokter, C. 65, III B°". Vergadering der Vrienden uit Marcke, op 8 April, te Crombeke. Voor het eerst sedert ons vertrek naar den oorlog, zijn de Marckenaars bijeen gekomen op eene vergadering. Het spijt me dat ik in nr 8 den dag niet had kunnen ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 15. Verschijnt Maandelijks Willebrock aan't front Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. PEÈRE Wie van de Willebroekenaren die den oorlog 1914-1918 medemaakten kent Peère niet? Alhoewel hij niet de oudste in jaren was nam hij toch den roi van vader op zich, door aile middelen aan te wenden om zijn dorpsgenooten te ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEEDE IAARGANG. NUMMER 4 Aanvaard door de Censuur. N° 1048 DATUM l8r7-i8 JUNI-JULI 1918, Sint-Amands Studentenblad Frortlai voor stodenten ei oud-stJdenten van Sint-Amands college te Kortif Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliie, Aalmoezenier, Z 203. STUDIE vervolg Wat nu gestudeerd in ...

Pagina's